Hoppa till innehåll

Studenter bidrar till att förbättra verksamheten

Bildtext: Redan i början av 2000-talet var Ann Johansson med om att införa förbättringskunskap på arbetsterapeututbildningen på Hälsohögskolan i Jönköping.

Text: Karin Larsson

Studenter bidrar till förbättringsarbetet ute i den kliniska verkligheten. På schemat står ämnet förbättringskunskap, som håller på att sprida sig i landet.

– Det handlar mycket om att vara motiverad för att göra förändringar och förstå tanken bakom, säger Annika Lindh Falk på Linköpings universitet.

När man på Hälsouniversitetet i Linköping för några år sedan beslutade att införa förbättringskunskap, gick det hand i hand med fakultetens ambition att arbeta över professionsgränserna.

– Teorin bakom förbättringskunskap är att alla tillsammans ska jobba för en bättre vård och att det ska ske kontinuerligt, säger Annika Lindh Falk som är universitetsadjunkt på arbetsterapeutprogrammet på Linköpings universitet.

När man studerar förbättringskunskap läser man om förändringspsykologi, organisationsteori och kunskap om system. I arbetet är det också viktigt att involvera patienter för att fånga upp frågeställningar.

– Vi pratar om att vi har ett klientcentrerat perspektiv, men vi behöver fråga våra patienter vad de tycker om förbättringsarbete också, säger Annika Lindh Falk.

Studenterna börjar redan i första terminen med ett individuellt förbättringsarbete där studenterna får lära sig verktyg för att kunna utföra förändringsarbete senare i praktiken.

Linköpings universitet ingår i ett regionalt samarbete med Hälsohögskolan i Jönköping. Ann Johansson som är programansvarig för arbetsterapeututbildningen i Jönköping berättar att studenterna i slutet av utbildningen gör förbättringsarbeten ute i den kliniska verksamheten.

– De gör observationer och samlar in dokument för att se på vilket sätt någon del av verksamhetens metod eller organisation skulle kunna förbättras. Sedan gör de ett förslag som de presenterar ute i verksamheten, säger Ann Johansson och tillägger:

– Kärnan i förbättringskunskap är att man provar i liten skala och utvärderar för att se hur det gick. Man lär sig genom att man gör.

– Att lära sig förbättringskunskap innebär att man, förutom sin professionella roll, alltid har med sig en inställning att det finns en möjlighet till förbättringar.

Nationellt nätverk har bildats

Ett nätverk för att främja lärande och tillämpning av förbättringskunskap i utbildningar och verksamheter på alla nivåer har nyligen bildats.

FSA deltar tillsammans med andra organisationer i plattformsarbetet.

Fakta - Förbättringskunskap

  • Begreppet kommer från Profound Knowledge of Improvement, utvecklat av W. E. Deming.
  • Det används för att säkerställa att ny kunskap och bättre metoder kommer patienterna till godo.
  • Baseras i hög utsträckning på beteendevetenskaplig forskning.
  • Förbättringskunskap ska ses som ett komplement till den professionella kunskapen.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-11-24

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.