Hoppa till innehåll

Patientens perspektiv lockade många till Örebro

Intresset för Kvalitetsregisterkonferensen i Örebro i början av oktober var redkordstort med närmare 600 deltagare. Fokus låg på patientens perspektiv, något som engagerade både beslutsfattare och olika yrkesgrupper inom vården.

Text och foto: Christina Lundqvist, handläggare i professionsfrågor, FSA

Patientens väg genom vården var temat för Kvalitetsregisterkonferensen på Conventum i Örebro den 12-13 oktober. Närmare 600 deltagare registerades. Båda dagarna var välfyllda och samlade såväl profession, beslutsfattare som registerhållare. Att patienten var i fokus gick inte att ta miste på. Korta filmklipp där patienter berättade om sina erfarenheter satte patientperspektivet i fokus i inledningen.

Ett av huvudinslagen under konferensen var Måns Rosén och Hanna Sjöberg som berättade från översynen av de Nationella kvalitetsregistren. Rapporten kommer ut i slutet av oktober. Bland annat föreslås en förbättrad och mer långtgående finansiering av registren och en ökad samordning mellan registren och anpassning av termer. Satsning på regionala utvecklingscentra och medel för såväl forskning som verksamhetsutveckling föreslås också.

På länk från USA medverkade professor Paul Batalden, Darthmorth Medical School. Han uppmanade oss att se på mikrosystemen där patienten, personalen och teknologin alla är beståndsdelar och att lösningen för en förbättring kan finnas mellan dessa.

Användning av kvalitetsregister i primärvården har prövats i ett genombrottsprojekt som SKL bjudit in till.

”Tre Älvar”, som består av tre vårdcentraler i Västerbotten, deltog i projektet och har prövat att använda sju register samtidigt. De medverkade i ett seminarium och med en poster under konferensen. Deras erfarenheter är positiva. En viktig framgångsfaktor är att tydliggöra nyttan av att registrera och att kontinuerligt tydliggöra resultaten, samt att skapa så stor delaktighet bland personalen som möjligt, menar de. Här deltar hela teamet.

Något som återkom under konferensen var att det aldrig har pratats så mycket om kvalitetsregister som nu. Och inte ett ord om att det inte finns utrymme för förbättringsarbete. Snarare – vi har inte råd att inte förbättra vården.

Fakta/Kvalitetsregister

  • I Sverige finns ett 70-tal register som får ekonomiskt stöd.
  • FSA har påbörjat en kartläggning av registren och vill gärna ha kontakt med arbetsterapeuter i styr- och referensgrupper.
  • Hör av dig till Christina Lundqvist e-post: chlu.fsa@akademikerhuset.se, tel 08-466 24 94.

Läs mer om Kvalitetsregisterkonferensen på: www.kvalitetsregister.se

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-11-26

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.