Hoppa till innehåll

Kvalitetsarbetet får ofta stryka på foten

Text: Christina Lundqvist, handläggare i professionsfrågor, FSA

När kvalitetsombuden träffades 27-28 september för sin årliga konferens i Nacka lyftes problematiken med att kvalitetsarbetet allt oftare får stryka på foten i jakten på pinnar. Det här börjar bli ett problem menar kvalitetsombuden. Tillsammans med Michael Bergström från SKL diskuterades möjliga lösningar under konferensen.  

Michael Bergström är barnläkare till professionen. Han har i mer än 20 år arbetat med metoder för förbättringsarbete i vården. Han betonade vikten av dialog mellan medarbetare och chefer kring kvalitets- och förbättringsarbetet. Det är också viktigt att man ställer sig frågan varför kvalitetsarbetet är viktigt. Vilka är argumenten för mig respektive för chefen? Att ha det klart för sig är en grund och utifrån det kan bryggor byggas mellan förväntningarna.

Under konferensen medverkade också Karl-Henrik Lundell som berättade om NI-projektet och ledningssystem i praktiken. NI-projektet drivs inom Socialstyrelsen och står för nationell informationsstruktur. Projektet bidrar till att identifiera kärnprocesserna i vården och är grund för att utveckla processtödjande IT-lösningar.

Kvalitetsombuden berättade för varandra om sitt lokala kvalitetsarbete och prövade ”cafémetoden” som en metod att utveckla tankegångar kring ett ämne. Alla ombuden arbetar nu fram egna planer för det lokala kvalitetsarbetet för det kommande året. Via hemsidans diskussionsdialog delger de sedan planerna för varandra både som information och inspiration.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-11-26

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.