Hoppa till innehåll

Arbetsterapins dag - aktiviteter

Arbetsterapins dag bjöd som vanligt på många olika aktiviteter runt om i landet. Här presenterar vi ett urval av dem som vi bevakade.

Lund

Veronika Gullberg, Anette Jönsson, Carin Frisk och Fredrik Billström
Veronika Gullberg, Anette Jönsson, Carin Frisk och Fredrik Billström är arbetsterapeuter på Helsingborgs lasarett. De lockades till Vårdvetenskapens hus i Lund av temat "Morgondagens arbetsterapi inom psykiatrin."

"Det viktigaste verktyget – du själv"

– Morgondagens arbetsterapeut, vilken är den viktigaste delen av ditt jobb?

Frågan kastades ut till ett 70-tal arbetsterapeuter som lockats till Vårdvetenskapens Hus i Lund av FSA-kretsarna i Region Skåne på Arbetsterapins dag.

Temat var Morgondagens arbetsterapi inom psykiatriområdet. Genusvetaren Pamela von Sabljar, som avslutade dagen med en inspirationsföreläsning, menade att det viktigaste verktyget är du själv.En rad föreläsare, majoriteten arbetsterapeuter, visade på arbetsterapins bredd. Föreläsningarna spände alltifrån rehabiliteringsträdgården i Alnarp till arbetsterapeutrollen i ett neuropsykiatriskt team.

Att psykisk ohälsa går hand i hand med aktivitetsbegränsningar gör att arbetsterapeutisk kompetens efterfrågas alltmer. Något som Agneta Nilsson med åtta års erfarenhet av kombinationen KBT och arbetsterapi märker av. Varje termin startar hon nya grupper inom öppenpsykiatrin i Hässleholm, bland annat för patienter med social fobi.

– KBT ligger i tiden och vi måste vara med på banan som arbetsterapeuter, uppmanade hon i sin föreläsning.

Nyfiken på KBT, och nöjd med dagen, var Anette Jönsson som med 10 kollegor rest från Helsingborg till Lund dagen till ära. Även inom den somatiska vården på Helsingborgs lasarett märks att stressrelaterade sjukdomar ökar.

Inom neurologin kryper stroke ner i åldrarna och man ser en tydlig koppling mellan stress och högt blodtryck, berättade kollegan Carin Frisk.

 ”Jag har ett jättekul jobb”, inledde arbetsterapeuten Kerstin Zettervall sitt föredrag och syftade på rehabilitering av patienter med ADHD, där prevalensen hos befolkningen är 3-4%. Många diagnostiseras först som vuxna och har hela livet kämpat med svårigheten att få vardagen att fungera. Hon poängterade fördelen med att tillhöra den yrkeskategori i teamet med vana att följa människor i vardagsaktiviteter.

Förändrade anställningsformer är en del av arbetsterapeuters framtid. I spåren av 2009 års Hälsoval i Skåne visar färska siffror att andelen privata vårdaktörer är 45%, något man är övertygad om kommer att öka framöver.

Agneta Spångberg från Almi informerade om vilka möjligheter som finns att söka stöd för offentliganställda arbetsterapeuter med visioner om att starta eget. Hon uppmanade åhörarna som går i dylika tankar att fundera över ”vem är jag och vad vill jag?” samt ”vilka idéer har jag för förändring och förbättring inom vården?”.

Text och foto: Anki Wenster

Uppsala

Arbetsterapins dag i Uppsala
I Uppsala ordnade kretsen föreläsningar på temat "Kognitiva hjälpmedel" för ett tiotal brukarorganisationer.

"Bolltäcken lindrar ångest och ger bättre sömn"

I Uppsala anordnades flera korta föreläsningar om kognitivt stöd. Här diskuterades olika hjälpmedel och hur man med kognitiva nedsättningar får tillgång till olika stöd. Arbetsterapeutens roll inom området togs också upp. Initiativet kom från FSA i samarbete med Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala, som hade bjudit in ett tiotal olika brukarorganisationer för att informera och kanske höja deras kunskap.

Kognitivt stöd i vardagen var något som Katarina Rydberg tog upp. Hon arbetar som arbetsterapeut på Neuropsykiatriska enheten för vuxna på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Mycket i vardagen tar stor energi för människor med olika nedsättningar. Vissa har svårt att planera, andra att minnas eller blir ofta distraherade av annat. Detta kan man lindra genom exempelvis almanackor, dataprogram och mobil, menade hon och berättade vidare att hjälp kan fås från habiliteringen, neurocenter eller distriktsarbetsterapeuten.

Ann-Mari McMillan från Hjälpmedelscentralen i Uppsala län talade om att hjälpmedel i Uppsala-området är lite eftersatt. Först 2007 kom hjälpmedel för vuxna. Nu har man även satsat på ett projekt som sträcker sig till augusti 2011.

Målet är att höja kompetensen hos arbetsterapeuter, utveckla nya sortiment och förtydliga riktlinjer om vem som kan få stöd. Man diskuterar även mer utbildning till arbetsterapeuter för att kunna ge hjälp vid utprovning. 

Övriga projekt som togs upp under dagen var OrdBild i Uppsala som tillverkar bildstöd efter beställningar. De håller för närvarande på att starta en webb-butik. Tanken är att vem som helst med kognitiva funktionsnedsättningar ska kunna beställa via denna nätbutik.

Ann Klockars, arbetsterapeut, som arbetar inom mellanvårdsavdelningen för psykosvård och rättspsykiatrisk vård vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, har fått medel till att arbeta med sinnesstimulerande täcken mot psykoser.

Bolltäcken eller kedjetäcken har visat sig ge bättre sömn och verkar lugnande mot ångest. Det har också fått till följd att man sluppit öka medicin för patienter med psykos. Slutligen fick åhörarna höra distriktsarbetsterapeuten Mona Stålhandske från Knivsta, som berättade att det finns flera hjälpmedel som inte används i hemmen, eftersom de skrivs ut från flera håll.

Projektet HIP hjälpmedel inom psykiatri ska medverka till att det blir bättre rutiner kring detta.

En patient fick till exempel hjälp av en minnesklocka att ta sina tabletter fem gånger per dag istället för att någon ringde honom samma antal gånger per telefon. Han kände sig betydligt mer självständig med klockan.

Text och foto: Anna Franklin

Göteborg

"Valfrihet – vår tids politiska mantra"

I år slog kretsarna i Västra Götalandsregionen sina påsar ihop för att kunna erbjuda medlemmarna en heldag med föreläsningar och diskussioner på temat Morgondagens arbetsterapi och Tillgänglighet. Inbjudna föreläsare var Agneta Malmgren Fänge, docent och doktor i med. vetenskap vid Lunds universitet samt leg. arbetsterapeut, och Tone Engen, statsvetare och verksam inom arbetsterapeututbildningen vid Göteborgs universitet.

Intresset var rekordstort! Det kom in drygt 200 anmälningar, men tyvärr fanns bara plats för 100 deltagare.

Tone Engen föreläste om hur tillgänglig rehabilitering är för patienter/brukare och vad begreppet står för. Att vara tillgänglig betyder för oss oftast att något är öppet, nära, att det finns tid och att man får ett gott bemötande, men vi pratar sällan om tillgänglig kompetens.

Hon belyste utvecklingen hur den politiska inriktningen förändrats över tid; från trygghet som var ledordet på 1950-talet, och vidare med ledorden rättvisa och solidaritet under 70-talet – fram till idag då det politiska mantrat framför andra är valfrihet. Detta har, enligt Tone, stor betydelse när det gäller exempelvis Vårdvalet.

– När individen kan välja oss kan vi även bli bortvalda! Vi kan inte längre se oss som patientens/brukarens ombud utan som dennes coach eller mentor med uppdrag att lära ut, sa hon bland annat.

Agneta Malmgren föreläste om tillgänglighet och evidenssökande inför framtiden. Begreppet tillgänglighet innehåller enligt Agneta två dimensioner, relationen mellan personens kapacitet och miljöns krav. I lagen om bostadsanpassning finns krav på användbarhet, som förutom tillgänglighetskomponenter, också innehåller personens egen uppfattning om miljöns utformning som möjliggör utövandet av önskade och nödvändiga aktiviteter. Även Agneta resonerade om vikten av arbetsterapeuters medverkan vid samhällsplanering,

Flera tillfällen till diskussioner gavs under dagen och många livfulla och engagerade inlägg gjordes från åhörarna om hur vi arbetsterapeuter skall ta nutiden in i framtiden. Det pratas redan om att göra om det lyckade konceptet på At-dagen nästa år i Västra Götalandsregionen!

Text: Marie Erickson

Örebro

Arbetsterapins dag, Örebro, publik
Förväntningarna låg i luften när FSAs ordförande, Lena Haglund, föreläste på temat Morgondagens arbetsterapi på Örebro universitet på Arbetsterapins dag.

"Det gäller att hoppa på tåget"

Förväntningarna låg i luften när flertalet arbetsterapeuter samlats på Örebro universitet på Arbetsterapins dag. Huvudnumret, för Örebrokretsens firande av dagen, var FSAs ordförande, Lena Haglunds, föreläsning om Morgondagens arbetsterapi, som var temat i år.

Lena Haglund pratade om vikten att lyfta blicken från sin egen verksamhet, från Sverige och rikta fokus på det som händer inom arbetsterapiområdet i Europa och världen.

– Vi måste även lyfta blicken från våra traditionella roller och arbetsplatser, sa hon och fortsatte:

– Det finns många platsannonser som inte vänder sig direkt till arbetsterapeuter, men där just arbetsterapeutens kompetens passar som handen i handsken.

– Vikten att kunna beskriva sin kompetens och marknadsföra sig själv kommer bli allt viktigare.

Hennes budskap var att arbetsterapeuter inte bara behöver bryta ny mark, utan även måste behålla och stärka sin position. Detta då det kommer ställas högre krav på att bevisa sin duglighet och prestationsförmåga i framtiden.

– Möjligheterna är många, men det gäller att hoppa på tåget, annars blir vi ståendes på perrongen, avrundade hon.

Lena fick mycket medhåll av medlemmarna som var på plats. Efteråt fortsatte diskussionerna runt borden då det dukades upp till middag.

Text: Hanna Schwager  Foto: Inga-Lill Johansson

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-11-24

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.