Hoppa till innehåll

Arbetsterapi internationellt

FSA arbetar på olika sätt med arbetsterapi i ett internationellt sammanhang. Genom att följa detta arbete har du möjlighet att engagera dig i din profession på en världsomspännande nivå!

Text: Tina Sandulf, förbundssekreterare FSA 
Foto: Colourbox

COTEC

FSA är sedan 1989 medlem i den europeiska sammanslutningen av arbetsterapeuter: Committee of Occupational Therapists for the European Communities (COTEC). Syftet är att stödja rörligheten bland arbetsterapeuter samt att stärka professionen och arbetsterapeututbildningen i Europa.

Två gånger om året samlas medlemsorganisationerna för ett gemensamt möte. Det senaste mötet ägde rum i september i Helsingfors, Finland.

21 av COTECs 27 medlemsorganisationer deltog, vilket var rekord. Dagen före mötet hölls en paneldiskussion vid Metropolia University om dagens utbildning och framtidens arbetsterapi i Europa.

Dessa frågor togs upp vid mötet

 • en ny strategisk plan som antogs, vilket innebär ett närmande av EU.
 • en kommunikationsstrategi inom COTEC är under bearbetning.
 • COTEC och European Network of Occupational Therapy in Higher Education (Enothe) arbetar även för ett närmare samarbete i syfte att bättre synliggöra arbetsterapi i Europa.
 • COTECs webbplats ska omarbetas.
 • Organisationskommittén för nästa COTEC-kongress i Stockholm 2012 presenterade tidplan och budget.
 • Det beslutades att FSAs studiecirkel om evidensbaserad arbetsterapi ska översättas till engelska och läggas på COTECs webbplats.

Nästa COTEC-möte är i Ljubljana, Slovenien i mars 2011.

Läs mer om COTEC: www.cotec-europe.org och Enothe: www.enothe.hva.nl

Europeiska kommissionens e-bibliotek inom hälso- och sjukvård

Inom Europeiska kommissionens projekt ”health research” har flera intressanta publikationer tagits fram på engelska. Flertalet finns att ladda ner gratis som pdf-dokument i kommissionens ”e-Library”. Se: http://http://ec.europa.eu/research/health/elibrary.cfm

10-års jubileum i Estland

Från 2002 till 2004 medverkade FSA i den estniska arbetsterapeututbildningen vid dåvarande Tallinn Medical School i Estland, detta med ekonomiskt stöd ifrån Östeuropakommittén.

Ett stort antal lärare och kliniskt verksamma arbetsterapeuter från Sverige var involverade i projektet.

År 2004 godkändes utbildningsprogrammet av världsorganisationen WFOT. Den estniska arbetsterapeutföreningen bildades 2005 och godkändes året därefter av WFOT. Nästan 60 arbetsterapeuter har utbildats i det 4-åriga programmet fram tills idag. Skolans namn är numera Tallinn Health Care College.

10-års jubileet firades i oktober under en konferens med temat 10 years of Occupational Therapy studies in Estonia: Yesterday, today, and tomorrow.

Inga-Britt Lindström, tidigare förbundsordförande i FSA, medverkade i programmet och uppmärksammades även med ett hedersomnämnande.

Läs mer om arbetsterapeututbildningen i Tallinn: http://www.ttk.ee

WFOT

FSA är även medlem i the World Federation of Occupational Therapists (WFOT). WFOT marknadsför arbetsterapi som yrke och som ämne. WFOT stödjer utvecklingen av arbetsterapi och framhåller dess betydelse för samhället världen över.

WFOT anordnar världskongress i arbetsterapi vart fjärde år. I Chile i år träffades nästan 2000 arbetsterapeuter från hela världen (se rapport i TA4/2010). Nästa världskongress är i Japan 2014.

WFOT ger ut tidskriften WFOT Bulletin på webben (www.wfot.org).

Det senaste numret (volume 61) innehåller bland annat

 • WFOT projects and reports
 • Diversity matters: guiding principles on diversity and culture, A. Kinébanian (Netherlands) & M. Stomph (Netherlands)
 • From patient to participatory citizen: literature review of disability policy and access in relation to occupational therapy practice, A. Kjellberg (Sweden).
 • Service development to meet the needs for rehabilitation in the community in Vietnam, Y. Hayashi (Japan).
 • Occupational therapy and return to work for breast cancer survivors, H.A.M. Désiron (Belgium).
 • Occupational therapy and indigenous peoples: partnerships for change, A. Gerlach (Canada), L. Wilson (New Zealand) & J. Hopkirk (New Zealand).
 • Effects of caregiver education in stroke rehabilitation on the quality of life of stroke survivors, P. Chinchai (Thailand), T. Bunyamark (Thailand) & P. Sirisatayawong (Thailand).

Ditt individuella WFOT-medlemskap

Du som är medlem i FSA är även individuell medlem i WFOT. Detta är en medlemsförmån.

För att få spännande information från WFOT, till exempel tidskriften WFOT Bulletin som kommer två gånger per år, WFOT e-news m.m, ska du registrera dig på WFOTs webbplats. Som individuell WFOT-medlem har du även rabatt på olika publikationer och andra tidskrifter som WFOT samarbetar med.

Gör så här

Gå in på www.wfot.org.

 • Klicka på ” Become a member” på startsidan.
 • Registrera dig med medlemsnummer i FSA plus ditt för- och efternamn.
 • Har du å,ä,ö i ditt namn ska du i stället använda a och o.
 • Därefter kopplas du till ”Member area” där du loggar in dig.

För frågor om FSAs internationella arbete kontakta Tina Sandulf: tel: 08-466 24 48 eller e-post: tisa.fsa@akademikerhuset.se

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-11-25

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.