Hoppa till innehåll

500 deltagare på ENOTHE-konferensen

Tidskriften Arbetsterapeuten | Under ett par dagar i mitten av oktober samlades närmare 500 deltagare från hela Europa till den 16:e årliga ENOTHE-konferensen som den här gången ägde rum i Stockholm. Karolinska Institutet stod som värd, FSA var medarrangör och sponsor.

Bildtext: Andes Kottorp, sektionschef för arbetsterapi på KI hälsade alla välkomna.

Text och foto: Jane Bergstedt

Konferensen pågick mellan den 14 och 16 oktober på Södertörns högskola i Flemingsberg, söder om Stockholm.

ENOTHE är ett europeisk nätverk för högre utbildning inom arbetsterapi där 43 länder är representerade. Hälften av deltagarna på konferensen var studenter.
Bland invigningstalarna var Louise Nygård, arbetsterapeut och forskare vid institutionen för neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, vid KI.

Hon föreläste om vardagsteknik och vad den kan ställa till med för äldre och framför allt den ökande andelen demenssjuka i samhället.

– På gott och ont involverar många av vardagslivets sysslor mer eller mindre avancerad teknik. Sköta bankärenden med datorn, ringa en myndighet med automatisk telefontjänst, använda fjärrkontroller. Tekniken har fullständigt förändrat både arbetslivet och vardagen för oss alla.

Människor med demens, eller förstadier till sjukdomen, är ett stort och växande antal i Europa. 5,5 miljoner är den siffra Louise Nygård nämnde. Hon ställde frågan om det är realistiskt att tro att alla människor ska kunna delta i samhällslivet fullt ut trots funktionsnedsättningar.

– Tekniker är alltid optimistiska. Men vi blir fler och fler äldre, samtidigt som teknikanvändningen ökar. Det krävs mer forskning. Vi vet alldeles för lite om  detta. Risken är att många exkluderas, slog hon fast.

Chris Mayer från St. John University i York, talade om ”spirituality” som kan översättas med andlighet, men hon påpekade att begreppet är vidare än att bara handla om religion. Existentiella frågor om meningen med livet, är väl det närmaste vi kommer på svenska.

– Detta har blivit ett hett ämne på många håll inom hälso- och sjukvården, exempelvis i Canada. Många har svårt att definiera begreppet. Jag menar att det både handlar om tron på en högre makt, antingen vi kallar den gud eller något annat, och hur vi relaterar till oss själva och till andra, som människosyn och humanistiska värden.

– Diskutera med andra, gärna i multidisciplinära team, om hur ni bäst kan stötta patienterna när det gäller existentiella frågor, hur ni kan hjälpa dem att hitta meningen med livet även med svåra funktionsnedsättningar.

Sofia Vikström, programdirektor för arbetsterapeutprogrammet på KI, invigde konferensen som ENOTHE-ordförande. Tillsammans med Anders Kottorp, sektionschef för arbetsterapi, KI, hälsade de alla välkomna och pekade båda på hur viktigt det internationella samarbetet är, inte minst för kvalitetssäkring av utbildningarna.

– Det är stimulerande både för forskningen och för utbildningen att samarbeta över gränserna, även om jag måste tillstå att det inte alltid är så enkelt, sa Anders Kottorp.

Lena Haglund, ordförande för FSA, lyfte de förändringar som skett i Sverige nyligen; ändringar i sjukförsäkringssystemen och fastslagna riktlinjer för diagnostik och behandling. Hon berättade också att arbetsterapeuter i Sverige hittar nya arbetsområden, exempelvis som jobbcoacher åt arbetsförmedlingen.

– Yrket är på stark frammarsch, summerade hon.

Fotnot: ENOTHE står för The European Network of Occupational Therapy in Higher Education

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-11-12

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.