Hoppa till innehåll

...och såhär tror studenterna

Text och foto Stockholm: Catharna Tunestad
Text och foto Umeå: Bitte Björnsdotter
Text och foto Göteborg: Fredrik Moback

Vad har du för visioner om morgondagens arbetsterapi?

Vad kommer du att arbeta med om 10-15 år?


Valon Hetemi
Valon Hetemi, D-student, Göteborgs universitet:

– Jag tror man kommer att jobba mer på olika samhällsnivåer, exempelvis som konsult för olika myndigheter. Sedan tror jag att vi kommer finnas i skolan.

– Jag har alltid varit intresserad av psykiatri och forskning. Det är bland annat därför jag läser till en magisterexamen.

– I mitt självständiga arbete är jag med i ett projekt där vi undersöker datorbaserad behandling.

– Det är spännande, dels för att det har med datorer att göra och dels för att det är ny teknik. Så jag kommer nog att hålla på med det i framtiden.

Tobias Andersson
Tobias Andersson, C-student, Umeå universitet

– Jag har medverkat i en C-uppsats om hur viritual reality – datasimulering – kan användas i syfte att träna den funktionella förmågan i en låtsasmiljö, och det är något jag tror kommer att bli större i framtiden. Jag tror att de traditionella verktygen kommer att försvinna och ersättas av nya verktyg som kan motivera till förändring.

– Det verkar spännande med kombinationen forskning och arbetsterapi i skolan så jag kanske drar mig åt det hållet.

Charlotta Löfqvist
Charlotta Löfqvist, C-student, Umeå universitet:

– Jag tycker att vi måste stärka vår arbetsroll. Det är en självklarhet att alla borde veta vad vi gör och vad vi kan tillföra. I dag måste vi förklara det på ett särskilt sätt, men det borde vi inte behöva.

– Det är så roligt att se att vi har sådan bredd och sträcker oss över så många intressanta områden.

– Jag har testat några olika områden under praktiken och siktar inte på något särskilt just nu. Men jag känner att arbetsterapi är möjligheternas yrke.

Björn Andersson
Björn Andersson, C-student, Umeå universitet:

– Jag tror att rehabiliteringsområdena kommer att bli mer individuellt utvecklade, exempelvis inom skolan. Men jag tror också på den virtuella rehabiliteringen.

– Utvecklingen går mot en bredare arbetsmarknad där arbetsterapin inte tidigare funnits, exempelvis inom Försäkringskassan.

– Jag siktar på att bli jobbcoach hos Arbetsförmedlingen, att kunna göra arbetsbedömningar på exempelvis långtidsarbetslösa. Det är ett ganska nytt och exotiskt område.

Jonas Brodd-Jägested
Jonas Brodd-Jägested, C-student, Umeå universitet:

– Jag tror att utvecklingen kommer att gå ifrån den traditionella arbetsterapin riktad mot människor med fysiska funktionsnedsättningar.

– I dag är större delen av vår befolkning i behov av olika hjälpmedel för att få rätta förutsättningarna. Ta asylsökande exempelvis, det är ett väldigt intressant område där det inte finns någon arbetsterapi i dag.

– Jag tycker att handrehab verkar väldigt spännande, men det finns många intressanta områden som jag kan tänka mig arbeta inom.

Susanne Gustafsson
Susanne Gustafsson, deltidsdoktorand, Göteborgs universitet:

– Att vi får större utrymme och ökad betydelse inom hälsoområdet. Att vi bryter ny mark. Vi behöver komma in tidigare i processer som innefattar aktivitet. Friskvård och prevention, inte bara för äldre utan även i skolan och arbetslivet.

– Jag önskar mig en delad tjänst: halvtid på institutionen, att jobba med studenter och utbildning, halvtid i klinisk verksamhet, att jobba med klinisk utveckling och forskning.

– Jag vill forska om preventiva interventioner för äldre.

– Det är intressant att se vad man kan göra för att förhindra aktivitetsbegränsning och öka livskvalitet.

Christina Ekelund
Christina Ekelund, doktorand, Göteborgs universitet:

– Jag tror att det kommer att bli fler privata aktörer, att man kommer att jobba inom alla möjliga olika områden och att man används mer i samhället.

– Jag hoppas få fortsätta vara med och utveckla arbetsterapin med forskning eller kanske även jobba med utbildning.

– I mitt yrkesliv har jag varit med och utvecklat hemrehabiliteringen i Mölndal och var med och utvecklade en gemensam HSL-journal för sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjuksköterskor.

– Jag vill ha ett arbete med äldre, så mycket vet jag.

– De lär oss så mycket. Jag trivs med det. Samspelet med äldre är fascinerande.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-11-26

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.