Hoppa till innehåll

Till minne av professor Gary Kielhofner

Bildtext: Gary Kielhofner gick hastigt bort i cancer den 2 september. Han blev 61 år.

Text: Lena Haglund, förbundsordförande FSA, september 2010

Det var med stor bestörtning vi i augusti fick veta att professor Gary Kielhofner, 61 år, drabbats av en aggressiv cancerform. Kort tid därefter, den 2 september, gick han bort.

Gary Kielhofners stora insatser för arbetsterapins utveckling, är erkänd i hela världen, vår sorg delas med många arbetsterapeuter.

Efter professor Gary Kielhofners första resa till Sverige 1985 blev det många besök hos oss. I Sverige var han hedersdoktor vid Linköpings Universitet, ”foreign visiting professor” vid Karolinska Institutet och gästprofessor vid Linköpings Universitet, en tjänst som han dock aldrig hann påbörja. Han var även en av FSAs hedersmedlemmar.

Professor Gary Keilhofner skrev 19 böcker och han medverkade i cirka 140 artiklar som publicerats i olika vetenskapliga tidskrifter. En av de sista artiklarna finns i den skandinaviska tidskriftens (SJOT) senaste nummer.

Det var docent Chris Henriksson, som då var programansvarig vid Arbetsterapeututbildningen i Linköping, som tillsammans med FSA bjöd in professor Gary Kielhofner till Sverige. Det var början på ett mycket intensivt samarbete mellan svenska arbetsterapeuter och honom. Hans arbete med den teoretiska modell som han grundade, Model of Human Occupation (MOHO) har påverkat arbetsterapins utveckling i Sverige i mycket stor omfattning. Otaliga är de examensarbeten, både på grundutbildnings- och avancerad nivå som har MOHO som teoretisk grund.

Han gav stort stöd till många arbetsterapeuter som disputerat i Sverige. Han var exempelvis handledare för några av de först disputerade svenska arbetsterapeuterna och man kan återfinna mycket av hans vetenskapsteoretiska ställningstaganden i många avhandlingar inom svensk arbetsterapi.

Han föreläste gärna för studerande i grundutbildningen och för yrkesverksamma arbetsterapeuter. Hans entusiasm för och kunskap om arbetsterapi och vår profession är bestående minnen efter hans föreläsningar. Hans förmåga att alltid kritiskt ställa vårt kunskapsfält i relation till omvärlden är också föredömliga.

En stor del av sin yrkesverksamma tid hade professor Gary Kielhofner vid Chicago University och det forskningscenter som bildats vid universitetet, Clearing house, kommer att fortsätta samordna forskningen kring MOHO.

Jag hade förmånen att börja lära känna professor Gary Kielhofner vid hans första besök i Sverige och har därefter haft många givande diskussioner och utvecklande samtal med honom inom ramen för den forskning jag själv bedrivit. Han var också en vän som jag delat både glädje och bekymmer med.

Mina tankar går i denna mycket svåra stund även till hans livskamrat Renee Taylor och till barnen Kimberly och Kristian.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-11-29

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.