Hoppa till innehåll

Kommunal coachning med fokus på unga

Att arbeta med arbetslösa ungdomar kommunalt är en ny arena för arbetsterapeuter. Arbetsterapeuterna David Holmlund och Malin Andersson arbetar båda inom projektet NUEVO; den ena sitter i Uppsala, den andra i Norrköping. Ingen av dem får titulera sig arbetsterapeut, men det hoppas Malin kunna råda bot på i framtiden.

Bildtext: Arbetsterapeuten David Holmlund coachar arbetslösa ungdomar inom projektet NUEVO i Uppsala.

Text och foto: Anna Franklin

David Holmlund fick kontakt med kommunens arbetsträning och jobbcenter i Uppsala när han arbetade på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Idag är han anställd på Jobbcenter på 80 procent. De övriga procenten arbetar han inom NUEVO, ett projekt som riktar sig till arbetslösa ungdomar mellan 18-29 år, som har försörjningsstöd och riskerar att ha det under längre tid.

Här koncentrerar man sig i första hand på bedömningar av arbetsförmåga och anpassningar till olika arbetsplatser.

– Det är ovanligt att man har kommit så långt i arbetsbedömningar som vi har gjort här, säger David Holmlund. Vi lägger ner mycket tid på varje person och släpper ingen förrän vi har nått ända fram.

– Vi tittar mycket på styrkorna hos varje individ och vad de kan göra åt begränsningarna. Vi följer personen under minst sex veckor på deras arbetsplats för att se hur deras arbetsförmåga fungerar.

Inom NUEVO i Uppsala är man noga med att dokumentera varje individ så de olika instanserna sedan vet vad de ska arbeta utifrån.

– Många unga har gått runt i systemet och är väldigt oinspirerade i början. Men när det väl är ute på en arbetsplats går det ganska fort. Jag har sett mirakel, bara de kommer till rätt miljö. Jag har aldrig träffat någon som inte kan utvecklas, säger han.

David Holmlund menar att dessa ungdomar oftast behöver längre tid för att bli motiverade. Den stora svårigheten är samverkan med andra instanser och den tunga byråkratin.

– Många hamnar mellan stolarna. Som det är nu skickas flera bara runt, något långsiktigt tänkande finns inte.

Malin Andersson sökte jobbet som arbetskonsulent inom arbetsmarknadskontoret i Norrköping, i det här fallet NUEVO, även om hon tvekade, eftersom hon inte fick ha kvar sin egen titel som arbetsterapeut.

– Jag har haft många diskussioner fram och tillbaka om just titeln, nu har jag gett upp, det bästa är ändå att visa vad man går för och inte haka upp sig för mycket på titeln.

Malin tycker absolut att arbetsterapeuter ska få finnas inom arbetsmarknadskontoren.

– Vi har ju alla möjligheter att hjälpa de arbetssökande tillbaka till arbete med både motivation, intresse, fysisk och social förmåga. Jag blev förvånad att det bara fanns en arbetsterapeut anställd i hela projektet.

Många arbetsterapeutstudenter besöker Malin och de är mycket imponerade av att man kan arbeta på en helt annan arbetsplats som arbetsterapeut.

– Jag ser det som att allt är möjligt i mitt yrke. Jag skulle kunna gå in och arbeta på neurologen imorgon om så behövs.

Hon vill uppmana alla arbetsterapeuter att inte vara rädda för att söka liknande tjänster.

– När jag har arbetat här i tre år tänker jag kräva att få tituleras arbetsterapeut. Jag är stolt över mitt yrke.

Även i Norrköping arbetar man i team tillsammans med olika yrkesgrupper.

– Men till skillnad mot i Uppsala arbetar jag mer direkt i projektet, jag är en del av det istället för att kallas in då och då. Jag har uppgifter som är rent arbetsterapeutiska där jag gör funktionsbedömningar och metodutvecklingar.

Malin tycker att det är viktigt att förankra det man gör i teorin. Se individen, välja instrument som passar var och en och inte sätta folk i fack.

– Det är bra att arbeta i team eftersom det är fler professioner som ser. Arbetsterapeuter ser ofta brett och nu kan vi få hjälp att gå djupare.

Fakta/NUEVO

  • NUEVO är ett samarbetsprojekt mellan fem kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås och Örebro och pågår under tre år. Det finansieras även av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden.
  • Projektet riktar sig till arbetslösa med särskilda behov i åldern 18-29 år, som under en längre tid haft försörjningsstöd. Målet är att erbjuda stöd som ska leda till arbete.
  • Ett nytt sätt att arbeta ska göra att fler av dessa ungdomar snabbare kommer ut i i arbetslivet.
  • Projektet omfattar 500 personer, varav 250 kvinnor och 250 män. Det innebär 100 personer per kommun under en treårsperiod.
  • Max 175 personer åt gången kommer att vara inskrivna i projektet (35 platser per kommun).

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-11-26

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.