Hoppa till innehåll

Intresset för djur i behandling ökar

Intresset för djur inom vården har ökat de senaste åren. Kurserna om arbete i vården med häst och hund på Malmö högskola är enormt populära. – Trots tuffa tider ekonomiskt inom vården satsar många kommuner seriöst på vårdhundar, säger Ingeborg Höök som föreläser om vårdhundar.

Text: Karin Larsson

Den teoretiska kursen på Malmö högskola om användningen av hund i vård och socialt arbete hade 300 sökande till höstterminen. Även den praktiska kursen som bedrivs av Vårdhundskolan hade minst åtta sökande till varje plats.

– Om det ska införas vårdhund på avdelningen är det viktigt att den legitimerade personalen vet vad man ska ha hunden till. Man måste kunna ta vara på den potential som hunden har, säger Ingeborg Höök som är initiativtagare till Vårdhundskolan.

Oavsett om man vill bli ridterapeut eller arbeta med vårdhund så krävs det att man har en vårdutbildning i grunden. Som arbetsterapeut har man en bra grund för att kunna använda djur i behandling.

– Vårdhunden blir som en katalysator så att den kompletterar arbetsterapeutens kompetens, säger Ingeborg som nyligen kom ut med sin bok Hund på recept. Den professionella vårdhunden.

De senaste åren har arbetet med vårdhundar fått ett uppsving mycket tack vare att föreningen Hälsans Natur fick nästan sex miljoner kronor av Allmänna Arvsfonden för att utveckla Vårdhundskolan. Sedan dess har nästan 50 vårdhundsteam utbildats och diplomerats.

Ridterapi har bedrivits i Sverige sedan slutet av 1950-talet. Sedan förra året finns möjlighet att bli certifierad ridterapeut av Intresseföreningen för Ridterapi, IRT. Det finns tio certifierade ridterapeuter i landet, men många fler som bedriver ridterapi, enligt Charlotte von Arbin som är ordförande i IRT.

Ridterapi är vanligast inom habilitering, rehabilitering och inom psykiatrin. Ridning kan också ordineras som Fysisk aktivitet på recept, FaR.

Malmö Högskola satsar på kurser för arbete med djur inom vården och ger bland andra 15-poängskurserna Djurs medverkan i vård och socialt arbete och fortsättningskursen Implementering av djurs medverkan i vård och socialt arbete.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-11-09

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.