Hoppa till innehåll

Få arbetsterapeuter nyttjas i det hälsofrämjande arbetet

Arbetsterapeuternas kompetens skulle kunna nyttjas bättre i det hälsofrämjande arbetet. Såväl i samhället i stort – som för att utveckla friskare arbetsplatser. Det menar Vigdis Holmberg, arbetsterapeut och lärare vid AT-utbildningen på högskolan i Oslo.

Bildtext: Vidgis Holmberg tycker att arbetsterapeuters kompetens borde tas tillvara på ett mer övergripande plan i samhället.
– Vi underutnyttjas vilket ofta beror på att få känner till vad vi har för kompetens, säger hon.

Text: Maria Jansson-Sjödin

Vigdis Holmberg gick sin utbildning i Trondheim och tog sin examen 1978. Därefter arbetade hon tjugo år inom olika områden och skaffade sig en bred kompetens. På ”ergoterapeutudanningen” i Oslo ansvarar hon för att lyfta de hälsofrämjande frågorna och folkhälsan.

För att tydliggöra den hälsofrämjande delen av arbetsterapeuternas yrke presenterade hon i början av sommaren ett mastersarbete vid den Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV.

Detta under rubriken Norske ergoterapeuter som aktører på helsefremmende arbeid og helsefremmende arbeidsplasser – en kvalitativ studie. Arbetet baserar sig på diskussioner med 24 arbetsterapeuter från skilda områden.

– Studien visar att arbetsterapeuter har kunskap och kompetens inom det hälsofrämjande området, men att den kunskapen underutnyttjas. Det beror delvis på att de flesta jobbar på individnivå med redan sjuka människor, men också på att deras kompetens är dåligt känd.

Vigdis menar att någon eller några av de arbetsterapeuter som har tjänster inom kommun och primärvård skulle kunna delta i arbetet med mer övergripande uppgifter i samhället. Genom att samarbeta med exempelvis arkitekter, politiker och samhällsplanerare skulle det beröra människor i vardagen och vara bra för hela befolkningen.

– Vi skulle exempelvis kunna vara med när ett bostadsområde planeras. Hur man bygger för att det långsiktigt ska fungera för alla människor och åldrar. Det kan handla om hur ett trapphus utformas, att man ser till så att barnen kan cykla till skolan, eller att det ges utrymme för sociala mötesplatser, förklarar Vigdis

Idag kommer man ofta in i bilden för sent, kanske när människor redan visar ohälsa.

– Fungerar det hälsofrämjande arbetet så att man gör rätt från början, skulle det i många fall inte behöva leda så långt som till sjukdom.

Fokus bör ligga på att skapa meningsfulla aktiviteter i vardagen, både på fritiden och på arbetsplatserna.

– Vår kunskap skulle även kunna utnyttjas mycket mer inom arbetslivet och företagshälsovården.

Istället för att bara fokusera på de sjuka bör man också se till att folk håller sig friska länge.

– Vi bör vara med och ge människor förutsättningar för att vara långtidsfriska.

Mycket av den hälsofrämjande kunskapen finns i arbetsterapeuternas grundutbildning.

Samtidigt önskar Vigdis att fler skulle vidareutbilda sig och att tjänsterna med folkhälsoinriktning inom kommun och företagshälsovård skulle bli fler.

Vigdis tror att underutnyttjandet av arbetsterapeutens kunskap beror på att det är dåligt känt vad en arbetsterapeut besitter för kompetens.

– Vi måste synliggöra vår kompetens inför samarbetspartners och myndigheter och ta mer del i det hälsofrämjande arbetet inom kommuner och landsting, men även på arbetsplatserna och inom företagshälsovården.

Uppgiften att rehabilitera på individnivå är viktig och behövs, men några av de tjänster som finns inom kommun och primärvård skulle absolut kunna användas i ett vidare, universellt perspektiv.

– Idag arbetar alltför få med folkhälsa. Det finns därför få förebilder för studenter och nyutexaminerade arbetsterapeuter, anser Vigdis.

Som yrkesgrupp måste arbetsterapeuterna bli tydliga och i utbildningen måste man lära sig att kommunicera kring hälsofrämjande arbete. Marknadsföring av yrket, information, vidareutbildning och nya strukturer är det som behövs.

– Förhoppningsvis har studien hjälpt till att tydliggöra och lyfta ämnet, samtidigt som det skapats en diskussion. Men förändring tar tid, funderar Vigdis.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-11-26

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.