Hoppa till innehåll

De erbjuder arbetsterapi via nätet

Digital diagnos- och behandlingsinformation, med bild, film och ljud, som kan laddas hem från Internet av arbetsterapeuter, vårdgivare och patienter – kan det vara något i framtiden? Det tror Jenny Dahlin, Emma Magnusson och Helena Björkholm som precis tagit examen och startat det webbaserade företaget Infoterapeuten.

Bildtext: Jenny Dahlin är en av grundarna till det webbbaserade företaget Infoterapeuten som bland annat erbjuder digital diagnos- och behandlingsinformation.

Text: Carina Östman
Foto: Catharina B Tunestad

På en kurs under sin utbildning till arbetsterapeuter vid Hälsohögskolan i Jönköping fick Jenny Dahlin, Emma Magnusson och Helena Björkholm en beställning från en vårdcentral i länet, som ville ha ett datoriserat informationsmaterial.

– Vi gjorde ett program i PowerPoint, där allt från diagnos till hjälpmedel, ergonomiska råd och träningsprogram, fanns samlat till en enhet, säger Jenny.

Programmet rönte stor uppmärksamhet och uppskattning och Jenny, Emma och Helena insåg att de hade en produkt och en affärsidé. Idag ligger företaget på webben och snart öppnar man en digital butik.

Vad är då den stora vinsten med att anlita Infoterapeuten?

– Framför allt en ökad interaktivitet som i sin tur leder till en rad förbättringar, säger Emma.

När arbetsterapeuten och patienten tar del av de digitala informationsprogrammen tillsammans blir det färre missförstånd, menar hon. I programmen finns allt samlat på ett ställe; det blir mindre rörigt. Därför kan antalet återbesök minskas. Patienternas rätt till medbestämmande i rehabiliteringen, som slås fast i arbetsterapeuters etiska regler, förbättras också när de själva kan gå igenom materialet hemma, i lugn och ro, och välja ut de bitar som passar just då.

– Men också vårt yrke gagnas, säger Jenny Dahlin.

I takt med att allt fler landsting inför så kallade vårdval, samtidigt som allt fler vårdområden innefattas i valet, gäller det att kunna visa vad som är viktigt med just den egna professionen.

– Det gör våra program på ett konkret, modernt och enkelt sätt.

Att deras produkt förutsätter Internet tror inte tjejerna bakom Infoterapeuten är något problem.

– En tredjedel av männen och en femtedel av kvinnorna i åldersgruppen 75-84 år var redan 2006 uppkopplade i sina hem. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, säger Jenny Dahlin.

Förståelsen för hur man använder nätet är hög även bland den äldre svenska befolkningen. Men Jenny Dahlin påpekar att en tydlig layout och en hög grad av användarvänlighet alltid är viktig.

– Vi har byggt våra program utifrån lättnavigerade menyer. Fördelen med det är att det blir lätt att sålla bland informationen som samtidigt kan vara omfångsrik.

För några månader sedan blev Emma mamma och både Jenny och Helena har jobb.

– Men vi tror stenhårt på det här. På sikt är jag övertygad om att företaget kommer att bli en succé både för oss och för våra användare, säger Jenny Dahlin.

Fotnot: Vill du veta mer om företaget, gå in på www.infoterapeuten.se

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-11-26

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.