Hoppa till innehåll

"Behovet av arbetsterapeuter kommer att öka på fängelserna"

WFOT:s ordförande Sharon Brintnell: WFOT:s ordförande Sharon Brintnell ser världsomspännande utmaningar inom tre områden för arbetsterapiyrket: tillgång, utbildning och finansiering. Hur framtidens arbetsterapi kommer att se ut beror mycket på hur enskilda länder lyckas lösa den komplicerade ekvationen menar hon.

Bildtext: WFOT:s ordförande Sharon Brintnell manar oss att hålla ögonen på Östeuropa, Asien och Sydostasien. – Det händer mycket där just nu, säger hon.

Text: Linda McGurk
Foto: Rand Christman

– Folk tror ofta att det bara är i utvecklingsländerna som man har problem med tillgång till arbetsterapeuter, men det här är något som vi ser över hela världen. I vissa länder finns det inte tillräckligt med utbildad arbetskraft, i andra länder täcks inte arbetsterapi av sjukvårdsförsäkringen. Och på vissa platser vet folk inte ens om att vi existerar, säger Sharon Brintnell, professor i arbetsterapi vid University of Alberta.

Som WFOT:s ordförande handlar många av Sharons visioner om tillväxt. Fler medlemmar som kan öka intäkterna till organisationen och ge den en starkare, mer proaktiv röst, och fler välutbildade yrkesutövare som kan öka tillgången till arbetsterapi i världen.

Just nu ser hon mycket tillväxt inom yrket i Östeuropa, eftersom EU strävar efter att harmonisera utbildningarna där med de som erbjuds i de västeuropeiska medlemsstaterna.

– Vi måste också hålla ögonen öppna för vad som händer i Asien och Sydostasien, där vi har en enorm befolkning och en växande medelklass. När folk i Indien och Kina får större köpkraft kommer de att kräva mer av vården.

Samtidigt menar hon att tillväxten och etableringen av utbildningsprogram på nya ställen i världen måste vara genomtänkt och kvalitetssäkrad.

– Vi bör inte ge oss in i ett utvecklingsland och hjälpa till att starta ett diplomprogram bara för att vi vill hjälpa personer med funktionsnedsättning. De som går en sådan utbildning kan aldrig konkurrera lönemässigt med arbetsterapeuter som har en universitetsexamen, och de kan aldrig bli en lika stark röst för sina brukare.

En överväldigande majoritet av världens arbetsterapeuter arbetar i nuläget inom sjukvården. Sharon tror att medicinska institutioner även i fortsättningen kommer att vara de dominerande arbetsgivarna.

– Men låt oss vara realistiska. Framtidens arbetsgivare kommer att finnas där det finns pengar. På sjuttiotalet var det många som valde att arbeta inom mentalvården, men de kom tillbaka till sjukvården för att det inte fanns någon som ville betala för dem.

I och med att psykiatrivården har avinstitutionaliserats på flera håll i världen är det idag färre arbetsterapeuter som arbetar med mentalt sjuka. Det tror Sharon kan
komma att ändras.

– Många av de som sitter i våra fängelser idag är mentalt sjuka. De behöver habilitering, de behöver lära sig sociala färdigheter och hur man sköter ett jobb, säger hon. Jag tror att fängelseväsendet potentiellt kommer att ha stort behov av arbetsterapeuter i framtiden.

På WFOT:s världskongress i Chile låg fokus på mänskliga rättigheter och social rättvisa men Sharon vill helst se en mer mångfacetterad vision för framtiden. Med tanke på att många fortfarande är osäkra på vad arbetsterapeuter gör, skulle hon vilja att WFOT belyser den enorma bredden och kompetensen som finns inom yrket. Hon ser en viss risk i den nuvarande trenden att det sociala perspektivet upphöjs på bekostnad av det medicinska förhållningssättet.

– Vår styrka som arbetsterapeuter ligger just i att vi förstår den sociala aspekten
av yrket, men också att vi förstår och kan tolka den biomedicinska delen. Vi kanske känner oss duktiga av att lägga tonvikt på den sociala biten, men vi får inte glömma att vi har något väldigt värdefullt att bidra med inom sjukvården.

Fotnot: World Federation of Occupational Therapists är en ideell paraplyorganisation som främjar och sprider kunskap om arbetsterapi världen över. Organisationen bildades 1952 och Sverige var ett av de tio ursprungliga medlemsländerna.

Sharon Brintnell har varit WFOTs ordförande sedan hösten 2008. Tidigare var hon ekonomiansvarig i tio år.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-31

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.