Hoppa till innehåll

Ännu osäker vård för de papperslösa

Text: Carina Östman 
Foto: Colourbox

Man räknar med att mellan 10 000 och 35 000 papperslösa personer idag lever i Sverige. Det är människor som antingen aldrig sökt asyl eller fått avslag på sin ansökan, men som ändå illegalt befinner sig i landet. De står utan den subventionerade sjukvård vi andra tar för självklar och har rätt bara till akut medicinsk hjälp som de också kan krävas på betalning för.

Anna Rohlin Larsson är ombudsman och studenthandläggare på FSA och har som representant för förbundet under cirka ett år jobbat med Rätt till vård-initiativet, som är ett initiativ av och samarbete mellan närmare 30 olika organisationer.

Förutom FSA deltar till exempel Amnesty, Läkare utan gränser och Rädda Barnen. Anna Rohlin Larsson är djupt upprörd över de papperslösas situation.

– I Sverige har det hänt att kvinnor dött under förlossningen för att de inte fått vård. Så får det bara inte gå till, säger hon.

Rätt till vård-initiativet anser att Sverige, med sitt sätt att behandla papperslösa, bryter mot de FN-konventioner vårt land undertecknat, då vård och därmed bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet och inte en medborgerlig rättighet.

Arbetsterapeuter ute på fältet har med jämna mellanrum hört av sig och undrat hur FSA agerar och ställer sig i frågan.

– Att vi som förbund engagerar oss är viktigt, inte minst för att våra medlemmar ska veta var vi står och därmed hur de kan agera i mötet med en papperslös. Det är ju inte ett brott att hjälpa, men däremot ingen skyldighet, säger Anna Rohlin Larsson.

I slutet av januari i år beslutade regeringen att tillsätta en utredning om vård för asylsökande, gömda och papperslösa. Utredaren har drygt ett år på sig att komma med förslag till hur situationen kan förändras och förbättras.

– Det är ett steg på vägen mot ett rättvisare samhälle, säger Anna Rohlin Larsson.

Fotnot: För mer information om Rätt-till-vård-initiativet gå in på: www.vardforpapperslosa.se

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-11-26

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.