Hoppa till innehåll

"Samarbetet vi byggt upp riskerar gå upp i rök"

Tidskriften Arbetsterapeuten | Det fria vårdvalet får konsekvenser för samarbete och verksamhetsutveckling inom primärvården i Jönköping. En central processledningsgrupp upphör när tjänsterna dras in och ingen vet vad som kommer istället.

Bildtext: Lena Jönsson har arbetat med utveckling i en central processledningsgrupp i många år. Hon är orolig för att det övergripande samarbetet som de byggt upp riskerar att gå om intet i och med det fria vårdvalet.

Text & foto: Jane Bergstedt

Det fria vårdvalet håller på att rulla ut över Sverige. Jönköpings läns landsting startade 1 juni i år. Förändringen har förberetts under våren då landstingets alla invånare listades passivt bland 21 nya privata vårdcentraler och de 31 landstingsdrivna.

– Det händer att patienter går fel. Alla har inte förstått den passiva listningen som landstinget gjorde. De tror de fortfarande är patienter hos oss, men det går ju bra att lista om sig, säger Lena Jönsson, arbetsterapeut med 24 års yrkeserfarenhet på Rosenlunds Vårdcentral i Jönköping.

Vårdcentralen är stor, men minskade från 20 000 till 15 000 patienter i och med listningen. Lena Jönsson är en av fem arbetsterapeuter. Hon arbetar halvtid och den andra halvan har hon i elva år ägnat åt verksamhetsutveckling inom primärvårdsledningen för Jönköpings sjukvårdsområde.

Hon har arbetat i en central processledningsgrupp med åtta verksamhetsutvecklare för var och en av de olika professionerna; arbetsterapeut, barnmorska, läkare, läkarsekreterare, psykosociala team (kurator och psykolog), sjukgymnast och sjuksköterska.

I och med vårdvalets införande försvann tjänsterna för verksamhetsutveckling inom primärvården. Motiveringen de fått är att vårdcentralscheferna inte längre vill betala för centrala utvecklingsresurser.

– Nu ska var och en uppfinna hjulet själv. En stark, etablerad och tvärprofessionell organisation för verksamhetsutveckling bryts tyvärr ned utan att ersättas med något annat. När det gäller sådant vi redan åstadkommit krävs ändå att någon håller grytan kokande. Om man stöter på problem dalar intresset, understryker Lena Jönsson.

De berörda verksamhetsutvecklarna i Jönköping har fått andra arbeten.
Lena Jönsson har fått en verksamhetsutvecklartjänst på halvtid vid länssjukhuset Ryhov, inom somatisk vård och habilitering, som hon tycker ska bli både intressant och stimulerande.

– Men vi oroar oss för att det vi åstadkommit tappar styrfart och kanske helt går upp i rök. Det gäller inte minst det processinriktade arbetssättet över gränserna mellan kommunen, primärvården och slutenvården, säger Lena Jönsson.

Samarbetet kallas KLAS (Kommun och landsting i samverkan) och innebär bland annat regelbundna träffar för team bestående av hemtjänstpersonal, distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast, som de fick landstingets kvalitetspris för 2008.

Rehabiliteringskonsultverksamheten, RKO, tillsammans med sjukgymnasterna, hänger också i luften.

Verksamhetsutvecklarna inom primärvården skickade i april en skrivelse till Medicinsk Programgrupp för Primärvård med frågor kring framtiden och representation i olika samverkansforum.

– Svaret har dröjt, men det kom efter midsommar. Man hänvisar till respektive vårdvalsenhet och verksamhetschef och att ansvaret att arbeta med verksamhetsutveckling står inskrivet i olika dokument. Men hur arbetet ska gå till i fortsättningen och att det som står i alla dokument implementeras, fick vi inget svar på.

Brevet avslutas med en passus om att verksamheterna har ett stort ansvar för att utvecklingsarbetet fortsätter och att man ska våga tänka nytt gällande sammansättning av grupper. Detta skapar mervärde för befolkningen.

– Vi vet inte riktigt hur vi ska tolka det, ingen har uttryckt missnöje med vårt arbete. Tvärtom. Jag upplever detta som att gå 10 – 15 år tillbaka i tiden och börja om ifrån början.

– Vi har varit en effektiv organisation som bedrivit ett offensivt förbättringsarbete och verkligen påverkat utvecklingen. Men när var och en räknar på sitt i konkurrens i den nya organisationen ser jag risk för ett mer kortsiktigt tänkande, säger Lena Jönsson.

Det handlar också om utvecklingen inom respektive profession. Det är svårt att få till stånd utveckling av verksamheten om professionerna tappar i kompetens och stagnerar.

– Vi har arbetat med att kartlägga kompetensbehov och planera och organisera utbildning i samband med olika utvecklingsaktiviteter. Vi har tagit fram befattningsutvecklingsplaner som bland annat använts som underlag i samband med utvecklingssamtal. Vi har planerat och följt upp arbetsterapiverksamheten med styrkortsmodellen, som FSA uppmärksammat, säger Lena Jönsson och fortsätter:

– Den centrala gruppen med verksamhetsutvecklare har gemensamt kunnat samla och driva frågor som varit viktiga för professionerna. Det är inte lätt som kanske ensam arbetsterapeut ute på en vårdcentral att få gehör för sina problem och frågor och kunna utveckla kompetens och verksamhet själv.

– Vi är medvetna om att vi nu på kort sikt bryter sönder en samverkansstruktur i Jönköping som fungerat mycket bra.

– Förhoppningsvis hittar vi en ny modell, som också blir bra, säger den nye primärvårdsdirektören Hans Gränefält, som basar över de 31 offentligt drivna vårdcentralerna Bra liv.

– Ingen vårdcentral kommer att kunna utföra sitt uppdrag utan att satsa på utveckling och samverkan. Det är i alla fall min tolkning. Men det är klart man kan undra hur det ska gå till när ingen utpekas som ansvarig för att leda arbetet, fortsätter han.

Framtiden för utvisa vem som ska utse representanter och vilka de blir.

Han garanterar att verksamheternas kvalitet kommer att följas upp.

Som exempel nämner han KLAS i Jönköping, och de andra modellerna Ester, Herman och Brita, där en tjänst har inrättats på respektive sjukhus för att leda samordning och verksamhetsnära samverkan för äldre och multisjuka.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-11-12

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.