Hoppa till innehåll

Ojämlika levnadsförhållanden

Tidskriften Arbetsterapeuten | Socialstyrelsens rapport Alltjämt ojämlikt! – Levnadsförhållanden för vissa personer med funktionsnedsättning visar på stora skillnader i levnadsförhållanden mellan personer som har någon form av funktionsnedsättning och befolkningen i övrigt. – Det är en dyster men föga överraskande läsning, säger Kajsa Samuelsson, vice ordförande i FSAs förbundsstyrelse och handikappsekretare på Handikappförvaltningen i Karlskrona kommun.

Text: Catharina B Tunestad
Foto: Colourbox

Rapporten, som kom den 21 juni, visar att andelen med lönearbete i undersökningsgruppen endast är 10 procent. Gruppen som ingått i undersökningen är personer med insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om särskilt stöd). Det ska jämföras med 80 procent av den övriga befolkningen som har lönearbete. Följden av detta är att personer med någon form av funktionsnedsättning generellt har sämre ekonomi än den genomsnittliga befolkningen, visar rapporten.

Även när det gäller utbildning är snedfördelningen stor. Bland unga vuxna, mellan 20-29 år och som har insatser via SoL, har exempelvis endast varannan högst grundskoleutbildning, jämfört med var tionde i motsvarande ålder i totalbefolkningen. Många i den gruppen lider av psykisk ohälsa och/eller har någon form av psykisk funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning deltar även i mindre utsträckning i kultur- och nöjeslivet än befolkningen i övrigt. De reser mer sällan bort när de har semester och har generellt sämre hälsa.

– Rapporten visar i stort sätt det vi redan kunnat konstatera; att många människor som har någon form av funktionsnedsättning aldrig fått en chans att etablera sig på arbetsmarknaden. Det gäller att fånga upp dem tidigt, det är i den ändan man måste börja för att komma åt ojämlikheten, säger Kajsa Samuelsson.
Hon tror att rapporten kan bli en ögonöppnare för kommunens socialpsykiatri där bland annat arbetsterapeuter skulle kunna bidra med sina kunskaper om vikten av att ha en struktur i vardagen och bra kost- och motionsvanor.

– Många med psykisk ohälsa har ofta dålig mathållning och äter mycket skräpmat, så är det tyvärr, säger Kajsa Samuelsson.

Den enda punkten där hyfsad jämlikhet råder mellan undersökningsgruppen och befolkningen i övrigt, är boendestandarden. Den skiljer sig inte nämnvärt mellan grupperna.

Att levnadsvillkoren ser så pass olika ut för dem som har någon funktionsnedsättning och befolkningen i övrigt, förvånade utredarna något med tanke på de många satsningar på olika arbetsmarknadsåtgärder som gjorts under de senaste åren.

– Det har ju pumpats in åtskilliga miljoner i olika åtgärder för att komma åt den här obalansen. Det väcker onekligen frågan om vad det är för slags arbetsmarknadsåtgärder som gjorts? De kan ju inte vara så effektiva, summerar Kajsa Samuelsson.  

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-11-12

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.