Hoppa till innehåll

Musik och lyrik lindrar dödsångesten

– Musik kan fungera som en katalysator för patienten och vara en väg för att uttrycka tankar som är svåra att släppa fram och sätta ord på, säger Marie Hansson, arbetsterapeut på Hospice i Malmö. Ofta hittar man en ingång till ett samtal eller skapande aktivitet via musik, konst eller poesi.

Text & foto: Anki Wenster

Marie Hansson har själv en musikalisk bakgrund och var den första att engagera sig i Kultur i Vårdens ettåriga satsning på musikaliska möten på Hospice i början av året. Genom samarbetet med violinisten och sångerskan Åsa Håkansson såg hon möjligheten att förena musik och aktivitet i sitt patientarbete med svårt cancersjuka.

Idén till dagens tema som är Musik & Lyrik fick Marie Hansson av en patient som berättade om en favoritdikt som hon ville ha på sin begravning.

– Då tänkte jag att tonsatta dikter kunde vara en ingång till en skapande aktivitet. Åsa illustrerar olika känslolägen genom sin violin och jag läser dikterna, därefter leder jag uppföljningen som är en skapande aktivitet med sidenmålning, säger hon och fortsätter.

– Åsa står för det musikaliska utförandet. Hon är ensam i sin roll som kulturarbetare och jag i min roll som arbetsterapeut i palliativa enheten, vi har samma inställning till vikten av kultur i vården, vilket är grunden för vårt samarbete.

Åsa Håkansson besöker Hospice en gång i veckan och musicerar för patienterna på egen hand, eller i samarbete med Marie Hansson.

Åsa Håkansson påpekar att det är musikaliska möten och inte musikterapi, vilket är en mer organiserad form där musiken används som medel för att uppnå behandlingseffekter. Men, musikens användningsområden är många och i det vardagliga arbetet använder Marie Hansson ofta musik som komplement vid behandlingar som beröringsmassage och avspänning. Musik används också av vårdpersonalen i lugnande syfte när patienten får vård.

I teamarbetet på Hospice är Marie Hansson en viktig länk, men hon saknar kollegor inom den egna professionen, vilket innebär ensamt ansvar för 80 patienter där 50 av dem får vård inom sjukhusansluten hemsjukvård, så kallad SAH.

Hjälpmedelsansvaret inom SAH har kommunarbetsterapeuten, vilket gör att Marie i högre grad kan fokusera på patienternas övriga behov.

Medelvårdtiden är elva dygn vilket kan innebära enstaka möten, men även att följa patienter under flera månader. Patienter på Hospice, som befinner sig i ett framskridet skede av sin cancer och bara har något dygn kvar att leva, träffar hon inte.

– Man kan göra något riktigt bra för ett fåtal. En stor del av mitt arbete är att stötta patienten och närstående att behålla aktiviteter som är lustfyllda och meningsfulla för att skapa värde och mening den sista tiden i livet, och att hjälpa patienterna att förbereda sig för döden.

– Inom palliativ vård är man expert på fysisk smärtlindring, men symptom som psykisk ångest och rädsla behöver också lindras. Det behöver inte vara så komplicerat, säger hon och ger exempel på hur musiken kan skänka tröst när man vill gråta men inte kan.

– En patient bad om hjälp att hitta en speciell aria, vilket jag hjälpte henne med. När hon sedan lyssnade på den, då kom äntligen tårarna. Som arbetsterapeut inom palliativ vård får man också tänka ett varv till när det gäller aktiviteter. En patient som inte fysiskt kan utföra en önskad aktivitet kan istället prata om den, minnas, och i tanken visualisera exempelvis en skogspromenad. Ett begrepp som beskriver det är aktivhet. Min insats blir då att lyssna aktivt och följa med patienten i tankebilden. Att lyssna på musik är också aktivhet, avslutar hon.
Ett tiotal personer, patienter och medföljande anhöriga, har slagit sig ner i dagrummet på avdelning 2 för att lyssna på Musik & Lyrik.

En indisk dikt om betydelsen av att leva i nuet och att göra gott får positiv respons från alla:

”Dagen idag är en märklig dag. Den är din. Gårdagen föll ur dina händer. Den kan inte få mer innehåll än du redan givit den. Morgondagen vet du ingenting om. Men dagen idag den har du. Använd dig av det”.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-11-12

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.