Hoppa till innehåll

Med fokus på tillgänglighet under Almedalsveckan

Bildtext: FSA la fokus på tillgänglighetsfrågan under Almedalsveckan.

Text: Malin Stedt Gustavsson 
Foto: Katarina Grip Höök

FSA, Saco, Saco Studentråd och 15 andra Sacoförbund deltog under det gemensamma Sacoparaplyet under Almedalsveckan den 4 juli till 8 juli. Tillsammans anordnade man ett femtiotal seminarier och andra aktiviteter.

I år valde FSA att lägga fokus på tillgänglighetsfrågan i och med Tillgänglighetsåret 2010.

Seminariet De okända hindren – om delaktighet för personer med kognitiva svårigheter växte fram genom FSAs brukarråd. Idén var att presentera en enkätundersökning om delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i Sverige.

De organisationer från FSAs brukarråd som deltog var FUB, Personskadeförbundet RTP, Dyslexiförbundet, RSMH, Reumatikerförbundet, Sveriges Pensionärsförbund och STROKE-Riksförbund.

Se gärna vår webbsändning från seminariet på FSAs webbplats, 124 personer har redan gjort det!

FSA var medarrangör till två andra seminarier: Ättestupa eller folkhälsomål?, Om aktivitet och träning i äldreomsorgen. Seminariet ordnades tillsammans med Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, MAS-föreningen och PRO. Det handlade om kommunernas satsning på rehabilitering genom att tillsätta en MAR (Medicinskt ansvarig för rehabilitering).

FSA, PRO, SPF, Svensk geriatrisk förening, Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, Dietisternas riksförbund, Riksförbundet för medicinskt ansvariga sjuksköterskor, Svenska logopedförbundet och Svensk förening för allmänmedicin arrangerade tillsammans En vård värd samverkan – vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg. Under seminariet presenterades ett gemensamt policydokument för hur samverkan utifrån individens behov kan utformas i multidisciplinära/professionella team.

Att delta under Politikerveckan i Almedalen har kommit att bli en återkommande aktivitet på FSAs agenda. Det är ett unikt tillfälle att väcka uppmärksamhet kring arbetsterapeutyrket och samarbeta över gränserna med andra förbund och organisationer.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-11-24

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.