Hoppa till innehåll

Inför valet: politikerna om framtidens rehabilitering

Hur ska framtidens rehabilitering utformas så att alla får rätt till den? Och fungerar den nya sjukförsäkringen, eller bör man ändra på den? Med blott några veckor kvar till valet 2010 frågade tidskriften Arbetsterapeuten politiker från fem olika landsting och olika partier vad de vill med vården.

Text: Carina Östman

Miljöpartiet i Västra Götaland: "Grön rehabilitering åt alla"

Annelie Nilsson
Annelie Nilsson
(MP), ledamot i regionfullmäktige i västra Götaland, med ansvar för bland annat områdets hälso- och sjukvård. Hon gillar inte den nya sjukförsäkringen.

– Nej, den ställer dem som inte har arbete utanför rehabiliteringsinsatser. Vi vill istället ha en fond för rehabilitering, som kommer alla till godo. Ett annat krav MP har är individuella handlingsplaner för patienterna.

– Som det är nu ska människan anpassa sig efter arbetslivet. Vi vill att det ska vara tvärtom.

Grön rehabilitering står också på Miljöpartiets önskelista. Det kan handla om trädgårdsarbete eller om annan vistelse och vård utomhus.

– Stressforskning visar att sådan behandling är väldigt effektiv.

Folkpartiet i Norrbotten: "Fler arbetsterapeuter i skolorna”

Anne Kotavuopio Jatko
Anne Kotavuopio Jatko
(FP) från Jukkasjärvi i Norrbotten sitter i landstingsfullmäktige, och blir förmodligen landstingsråd efter valet. Som nyutexaminerad arbetsterapeut brinner hon för rehabilitering. Hon tycker den nya sjukförsäkringens regler är bra.

– Jag tycker att rehabiliteringskedjan fungerar. Tidigare passiviserades människor i alltför hög grad.

Anne Kotavuopio Jatko anser att aktivitet är hälsa och i sitt landsting vill hon verka för att arbetsterapeuter kommer in så tidigt som möjligt i behandlingen.

– Nu har jag inte hunnit jobba mer än någon månad i yrket, men har uppfattat att det ofta handlar om akuta insatser när man istället borde arbeta mer förebyggande. Det vill jag ändra på.

Generellt tycker hon att det behövs ett nytt tänk kring rehabilitering bland politiker. Hon vill exempelvis se fler arbetsterapeuter i skolorna.

– Det kan handla om barn med ADHD eller andra funktionsnedsättningar. Där kan arbetsterapeuter göra mycket genom att lägga om undervisningen.

Moderaterna i Östergötland: "Rehabilitering lika viktig som sexig sjukvård"

Christian Gustavsson
Christian Gustavsson
(M), är förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i landstinget i Östergötland, är positiv till den rehabiliteringsgaranti som finns i den nya sjukförsäkringen, men vill gärna se ännu fler regler kring rehabilitering.

– Det behövs eftersom fokus inom landstingen ofta ligger på så kallad ”sexig sjukvård”; sådan många anställda vill ägna sig åt därför att de tycker att den är ”tjusigare” än annan vård, exempelvis kirurgi, säger Christian Gustavsson och tillägger:

– Rehabilitering är ju en minst lika viktig insats. Därför är det viktigt med formella beslut som gör att den inte kommer i andra hand.

För landstinget i Östergötland är problemet ofta att man har svårt att hitta rätt personal. Många anställda går i pension samtidigt som behovet av rehabilitering hela tiden ökar.

– Det är ett praktiskt dilemma vi hela tiden får försöka lösa.

Socialdemokraterna i Skåne: "Vi satsar på Hälsoval"

Ingrid Lennerwald
Ingrid Lennerwald
(S), är andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne.

I Skåne har de rödgröna politikerna valt att samarbeta över partigränserna och infört det så kallade Hälsovalet.

– Istället för att som på andra håll i landet välja varje vårdinsats separat får våra medborgare hela paketet på sin egen mottagning, säger Ingrid Lennerwald.

– Förändringarna har mött kritik men många är också nöjda.

– Genom hälsovalet stärks även rehabiliteringen eftersom den blir en naturlig del i en vårdprocess.

Vänsterpartiet i Västerbotten: "Mycket snack och lite verkstad i nya sjukförsäkringen"

Maria Grip
Maria Grip
(V), andre vice ordförande i landstingsstyrelsen i Västerbotten:

– Det är mycket snack om rehabilitering i den nya sjukförsäkringen, men egentligen handlar det om att spara pengar, säger Maria Grip. Därför vill hon inte ha kvar försäkringen i sin nuvarande utformning.

– Nej, man ska ha rätt att vara sjuk så länge man behöver för att bli frisk – med betalning. Och rehabilitering, som är viktig, måste bygga på en helhetssyn på människan och på teamarbete mellan vårdens olika yrkesgrupper.

Maria Grip tycker också att det är viktigt att inte glömma landstingens roll som arbetsgivare, när man diskuterar vård.

– Vi kan ha väldigt höga sjuktal bland personalen, även om vi fått ner dem väsentligt. Att inte glömma bort dem som ska ge vård, när man funderar kring vilka insatser som behövs, är absolut nödvändigt.

Moderaterna i Stockholm: "Rehabiliteringsgarantin har gjort stor nytta"

Lars Joakim Lundquist
Lars Joakim Lundquist
(M), biträdande sjukvårdslandstingsråd i Stockholm. För honom är rehabilitering en självklar del i vårdkedjan och viktig för att få människor att komma tillbaka i arbete eller till en fungerande vardag.

– Att fler kan arbeta är viktigt både för att minska utanförskapet i samhället och för att de enskilda människorna ska kunna få en meningsfull tillvaro.

– Här fyller arbetsterapeuterna en viktig funktion, säger Lars Joakim Lundquist.

Han tycker att alliansregeringens satsningar på rehabilitering, bland annat genom sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsgarantin gjort stor nytta i Stockholm.

– Men det gäller också att vården finns att tillgå. För att förbättra tillgänglighet, vårdutbud och patienternas inflytande har vi infört vårdval inom några rehabiliteringsverksamheter i Stockholm och vill göra det i ännu fler i framtiden.

Vänsterpartiet i Stockholm: "Rehabilitering är en investering – inte en kostnad"

Birgitta Sevefjord
Birgitta Sevefjord
(V), är oppositionslandstingsråd i Stockholm, med ansvar för hälso- och sjukvård. Hon vill ändra sättet att se på rehabilitering.

– Rehabilitering är en investering, inte en kostnad, menar hon och säger också att det nya sjukförsäkringssystemet motverkar sina egna syften.

– De nya sjukreglerna är så hårda att arbetsterapeuterna snarast får mindre utrymme nu än tidigare, när det skulle vara tvärtom.

Även Birgitta Sevefjord upplever att brist på rehabiliteringsinsatser är ett särskilt stort problem för dem som är över 65 år och inte längre jobbar. Hon betonar även vikten av ett genusperspektiv.

– Flera undersökningar visar att kvinnor får sämre vård än män och det gäller också rehabilitering. Så får det inte vara.

Till sist frågade vi…

Gunnar Axén
Gunnar Axén
(M), ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott: Vad är er fortsatta plan med nya sjukförsäkringen?

– Vi ska utvärdera den nya sjukförsäkringen, men vi måste ha ett utfall att titta på och det har vi snart. Nästa steg bör vara att tidigarelägga arbetsintroduktionen för de försäkrade.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-11-24

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.