Hoppa till innehåll

Bostadscenter.se ska ge alla svar

På mässan Nya Hjultorget i Kista i början av juni presenterades en nätportal om bostadsanpassning, www.bostadscenter.se. Det är ett nationellt kunskapscenter där all tillgänglig information ska samlas.

Bildtext: Möjligheten att få pröva allt från rullstolar till anpassning i bilar på Hjultorget lockade runt 2 500 besökare, många i egen rullstol.

Text & foto: Jane Bergstedt

Alla svar är kanske att ta i, men med hjälp, inte minst från brukare och andra berörda hoppas projektledaren Viveka Lindström få in många frågor till den nya portalen.

Nationellt kunskapscenter för bostadsanpassning är ett gemensamt projekt mellan Personskadeförbundet RTP och övriga rörelsehinderförbund, som finansieras av Arvsfonden. Portalen är långt ifrån färdig utan kommer att fortsätta utvecklas under de två år som återstår av projektettiden.

– Vi bygger ett kunskapscenter som ska samla så mycket tillgänglig kunskap och information som möjligt. Här ska man kunna diskutera frågor om bostadsanpassning med andra. Och med hjälp av ett ritverktyg kan man själv designa sin bostad och få en bild av hur en anpassning kan se ut. Vi har lagt ut några filmer som visar lösningar i både kök, badrum och andra utrymmen, säger Viveka Lindström och fortsätter:

– Målgruppen är i första hand de som är i behov av bostadsanpassning, men även de som jobbar med frågorna, som arbetsterapeuter och andra handläggare.

I projektets regi hålls även kurser för intygsskrivare och handläggare. Målet är också att anordna seminarier där brukare och anhöriga, men även andra, kan få information om vad brukarna har rätt till och vilket inflytande de kan ha när det gäller lösningar.

Det här är svåra frågor och många inblandade parter; intygsskrivare, handläggare, fastighetsägare och tekniker samt brukare. Lena Stenqvist, handläggare i Värmdö kommun, tillika aktiv i FSA:s södra krets, som besökte mässan, kommenterar:

– Det är ofta arbetsterapeuter som skriver intygen och i ökande grad också arbetsterapeuter som handlägger ärendena, vilket är bra eftersom vi har kunskap om olika diagnoser. Men det är viktigt att skilja på rollerna, vem som gör vad.

Hon anser att intygen ska vara just intyg om behov och inte handla om lösningar. Det kan finnas många möjliga lösningar. Annars riskerar brukarna att få avslag i onödan, som kan vara svåra att överklaga.

På seminariet om den nya portalen framkom att av 75 000 beslut under ett år är det bara 300 som överklagas. När det gäller så kallade tillsynsärenden som handlar om klagomål på bemötande, är det bara tiotalet ärenden som Boverket får hantera per år. Bostadsanpassningslagen kom 1992.

– Lagen om rätt till bostadsanpassning tolkas många gånger olika i olika kommuner och förväntningarna kan också se väldigt olika ut, kommenterar Viveka Lindström.

Det är kanske 20 procent av de beviljade anpassningarna som gäller funktionsnedsättningar, som inte enbart beror på ålder, men de står å andra sidan för 80 procent av kostnaderna. Lagen ger alla som behöver rätt till bostadsanpassning oavsett kostnad, men kommunerna har inte obegränsat med pengar.

– För den som är i behov av bostadsanpassning kan detta innebära en kamp där man känner sig i underläge, säger Viveka Lindström.

– Förhoppningsvis kan portalen bli ett stöd och med den ska vi också sprida goda idéer på lösningar. Allt behöver inte vara komplicerat eller dyrt. Inte minst kan brukare tipsa varandra.

Tanken är att även producenter och designers ska ha nytta av portalen och medverka. Frågan om vem som ska driva portalen vidare är inte klart ännu, men det ligger som en uppgift inom projektet att finna den lösningen.

Fakta

  • Hjultorget – en mässa för brukare
  • Totalt kom cirka 2 500 besökare och många av dem i rullstol för att titta runt bland drygt 80-talet utställare i Kista den 2 – 3 juni.
  • Bil- och bostadsanpassning var temat, men även många assistansföretag ställde ut.
  • Bakom Hjultorget som har anor från 80-talet stod i år Personskadeförbundet RTP och Rekryteringsgruppen.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-11-24

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.