Hoppa till innehåll

Ledaren | Aktivitet – arbetsterapeuternas specialområde

Ledaren

Text: Karin Söderberg , vice ordförande
e-post: karin.soderberg@lvn.se

"Det är mycket nu”. Kultur på recept, fysisk aktivitet på recept, vistas ute på recept. Men vad det egentligen handlar om är faktiskt aktivitet på recept – arbetsterapeuternas specialområde. Det som det pratas om är just att få den enskilde individen att aktivera sig i vardagen, att få vardagen att fungera och att vara delaktig i samhället.

Att kunna vara aktiv och delaktig är en rättighet för alla människor. För personer med funktions­nedsättning av något slag är detta särskilt viktigt då nedsättningen kan försvåra aktivitet och delaktighet. Alla vinner på att vi är aktiva och delaktiga. Det är samhällsekonomiskt nyttigt att så många som möjligt kan klara så mycket som möjligt själva.

Arbetsterapeuten är expert på att locka fram förmågor hos människor, att stärka den enskildes tro på sin förmåga, att i samverkan med patient/klient ta fram program och meningsfulla aktiviteter som stärker och hjälper personen.

Trots samhällets och arbetsgivarnas kunskap om arbetsterapeuternas roll i detta viktiga och hälsobefrämjande arbete, lyser belöningen med sin frånvaro. Arbetsterapeutlönerna ligger fortfarande på en låg nivå.

Vi är visserligen inte ensamma. Sjuksköterskor, sjukgymnaster och andra inom vård och omsorg har det inte så mycket bättre. Men är det någon tröst? Nej, det är bara sorgligt. Det är faktiskt så att låga löner bidrar till låg status och i slutändan drabbar detta vården.

Hur ska kommuner och landsting klara sin personalförsörjning på sikt? Hur ska man locka duktiga studenter till arbetsterapeut­utbildningen? Och hur ska arbetsgivaren kunna locka kunniga arbetsterapeuter till sin verksamhet?

FSA rekommenderar en ingångslön om 25 500 kr, detta efter en treårig högskole­utbildning. Det tycker vi är en rätt modest rekommendation. Arbetsterapeuter ska ha en lön som motsvarar utbildning, kunskap, kompetens och ansvar.

Alla nyexaminerade når inte ingångslönerekommendationen, inte ens efter flera år i yrket. Allt fler genomgår specialistutbildning eller förkovrar sig på annat sätt. Detta syns sällan i lönekuvertet.

FSA hoppas därför på att kommande regering och de nya styren som kan komma i kommuner och landsting – vilka det än blir – förstår att bra belöningsinstrument triggar medarbetare att göra ett än bättre resultat och att fler känner att vård- och omsorgssektorn faktiskt kan vara en bra och utvecklande arbetsplats.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-11-12

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.