Hoppa till innehåll

Vettigare vård – evidens och kritiskt tänkande i vården

Text: Catharina B Tunestad

Titel: Vettigare vård – evidens och kritiskt tänkande i vården
Författare: Ragnar Levi
Förlag: Nordstedts

Boken Vettigare vård riktar sig alla inom vården som tar dagliga beslut om olika undersökningar, behandlingar och åtgärder i sitt arbete. Den vänder sig även till personer med ekonomiskt och organisatoriskt ansvar inom vården.

Författaren Ragnar Levi, läkare och informationschef på SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, vill uppmana läsaren till reflektion kring dagliga beslut som görs inom vården.

Tanken med boken är att ge en fördjupning i ämnet evidensbaserad vård och ge läsaren pratiska verktyg för ett kritiskt tänkande.

Varje kapitel avslutas med frågor att reflektera över och diskutera i grupp. Frågor som bland annat belyses i boken är vilka forskningsresultat man som behandlare kan lita på? Hur ska man som behandlare veta vilka metod som ger bäst effekt? Och vilka rutiner i vården bör förbättras och omprövas?

Ragnar Levi ifrågasätter även vad som egentligen ligger i begreppet ”beprövad erfarenhet”, som ofta framhålls som en viktig grund i sjukvårdsarbetet, men som saknar en bra definition enligt honom.

”Alla tycks lägga olika innebörd i uttrycket och det blir oklart vad man egentligen menar. Inte heller lagen ger någon beskrivning eller ens fingervisning om hur det tänjbara begreppet ska uppfattas” skriver han.

Oavsett om du är kritisk eller nöjd med din insats inom vården idag, kommer du ha glädje av den här boken då den öppnar upp för nya insikter.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.