Hoppa till innehåll

Världskongress med fokus på rättvisa

För första gången sedan WFOT bildades hölls världskongressen i arbetsterapi i ett land och världsdel som traditionellt sett inte räknas till en av de mest utvecklade – Sydamerika. Tyngdpunkten låg på rättvisefrågor och mänskliga rättigheter.

Bildtext: WFOT-kongressen i Chile bjöd på fullt program: muntliga presentationer pågick parallelllt med workshops och posters och aktivistiska chilenska studenter som visade sitt missnöje med diskrimineringen av marginaliserade grupper i samhället.

Text: Catharina B Tunestad
Foto: Rand Christman

För Staffan Josephsson, universitetslektor och disputerad arbetsterapeut på grundutbildningen i arbetsterapi på Karolinska Institutet, var kongressen i Chile den femte i ordningen. Han uppger dock att den inte liknar någon annan som han varit på och att den inspirerade honom mycket.

– Inledningstalet av Manfred Max-Neef gjorde starkt intryck på mig och gav upphov till många intressanta reflektioner. Här på KI har vi haft en livlig diskussion bland forskarna och doktoranderna efter det vi kom hem utifrån hans resonemang, säger han.

Han berättar att kongressen fått dem att börja fundera mer över hur de kan påverka villkoren för arbetsterapeuter, både på hemmaplan och i utvecklingsländer.

– Det finns en stark och livlig arbetsterapi i Chile med många kvaliteter, men som kanske inte är förpackad på sådant vis som vi är vana vid här i Sverige.

– Man har exempelvis inte organiserat sig inom hälso- och sjukvården på samma sätt som vi, utan hittat andra kreativa vägar där man använder sig av aktivitet som ett redskap för hälsa och välmående som är rätt fascinerande, fortsätter Staffan.

Den 78-årige chilenske nationalekonomen Manfred Max-Neef som inledde WFOTs kongress, är känd för att vända upp och ner på väletablerade samhällsnormer. Han är en stark kritiker av rådande marknadsekonomi som han anser får styra det mesta i samhället i alltför hög grad. Hans tes är bland annat
att ekonomin skall tjäna människorna, inte tvärtom.

Den andra huvudtalaren var Mary Law, fil.dr i arbetsterapi från McMaster University i Kanada, känd världen över av många arbetsterapeuter. Hennes tal handlade om hur vi skapar och kommunicerar kunskap om arbetsterapi inför framtiden, ett nog så viktigt men komplext område påpekade hon.

Hennes tes är att kunskap produceras och sprids genom många olika aktörer, där forskningen förvisso har en självklar plats, men inte nödvändigtvis måste vara den alltigenom dominerande, som vi lyssnar och lär av.

Istället menar hon att vi bör samla ihop och lära av varandras olika erfarenheter och perspektiv, och försöka se bortom hierarkin, som lätt uppstår när ett ämne akademiseras.

– Om man ska hårdra lite finns en underliggande idé här i väst att man ska vara forskningsaktiv. Det pågår en stark process av akademisering där man förväntas utgå ifrån forskningen när man producerar och kommunicerar kunskap, säger Staffan Josephsson, som tycker Mary Laws inlägg är särskilt intressant
utifrån begreppet delaktighet.

– Det är en viktig fråga rent ideologiskt då det ytterst handlar om demokrati och ett begrepp som dessutom är väldigt centralt i arbetsterapi. Är frågorna som lyfts fram om delaktighet verkligen universella? Jag menar, passar alla svar alla situationer och verksamheter överallt i världen?

WFOT-kongressen i Chile var den 15:e i ordningen och ägde rum i Santiago mellan den 4 till 7 maj. Teman för kongressen var mänskliga rättigheter, praktisk utveckling inom arbetsterapi, kultur och aktivitet, tidigare och framtida trender, kvalitet och management, utbildningsfrågor; professionen
kontra ämnet arbetsterapi.

Det som återkom i flera posters, presentationer och workshops handlade framförallt om mänskliga rättigheter, social rättvisa, välmående och balans.

Under kongressdagarna pågick sex muntliga presentationer parallellt med workshops och olika tematräffar. Det ställde krav på deltagarna att planera sina dagar väl för att inte missa något.

Svenska deltagare på plats, med representanter från FSA i spetsen, passade på att marknadsföra Europakongressen som kommer att äga rum i Stockholm i maj år 2012.

– Många visade ett stort intresse för detta, berättar Inga-Britt Lindström, FSAs förra ordförande, som numera är en av de två presidenterna för kongressen. Hon var speciellt inbjuden till WFOT för att motta utmärkelsen Honorary Fellow som hon tilldelades på Council Meetings förra möte år 2008.

– Det var väldigt högtidligt. Jag blev rörd av deltagarnas stående ovationer, säger hon.

Årets Honorary Fellow tilldelades fil. Dr. Rosemary Crouch från Sydamerika. Andra erkännanden som uppmärksammades, och som arbetsterapeuter tilldelats sedan förra WFOT-kongressen 2006, var Merit wards som gick till följande sex personer; Enrique Henny (Chile), Christian Mentrup (Tyskland), Kit Sinclair (Hong Kong), Lena Haglund (Sverige), Julie Piergrossi (Italien) och Kamanathan Vytlialingman (Malaysia).

Christel Leufstadius, leg. arbetsterapeut och doktor i medicinsk vetenskap, från Lunds universitet, var en av de drygt sjuttio svenska deltagarna på plats. Hon deltog bland annat i ett möte som RCOMH (Research Centre for Occupational and Mental Health) arrangerade en av kvällarna. Det handlade om hur man ska vidareutveckla forskningscentret som har sin bas i Storbritannien och startade
år 2006 för att gynna ett internationellt samarbete kring forskning.

RCOMHs roll är att utveckla och främja forskning i världsklass inom arbetsterapi och psykiatri.

– Det var första gången jag var med på ett möte i RCOMHs regi. För min del var det väldigt givande att få träffa och diskutera med andra kollegor från olika håll i världen om aktuella forskningsprojekt
och möjligheter till samarbete, säger hon.

Fotnot: Nästa WFOT äger rum i Yokohama i Japan år 2014.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.