Hoppa till innehåll

Två landsting fortsätter med Fritt val av hjälpmedel

I mars kom slutrapporten för försöksverksamheten Fritt val av hjälpmedel – större inflytande och delaktighet.

Text: Christina Lundqvist, handläggare FSA

Projektet som pågått under 2008 och 2009 är avslutat men i två landsting, Kronoberg och Stockholm, kommer man att erbjuda Fritt val av hjälpmedel även

efter projekttiden inom den ordinarie verksamheten. I Stockholm väljer man även att utöka sortimentet. Sörmland, som var det tredje landstinget som deltog i projektet, har hittills avvaktat med att fortsätta med Fritt val av hjälpmedel.

I slutrapporten redovisas de brukar- och förskrivarutvärderingar som genomförts
inom projektet. Brukarna har uppskattat möjligheten att välja fritt och sammanlagt
har 1 719 (15 april 2010) nyttjat möjligheten, vilket står för ca 1-2 % av de totala förskrivningarna. Efter hörapparater är rollatorer och bad- och duschstolar de vanligaste hjälpmedlen.

FSA har varit med och lämnat synpunkter till rapporten och bland annat lyft patientsäkerhetsaspekter vid fritt val. I rapporten konstateras att det går att öppna för en ökad valfrihet inom hjälpmedelssortimentet inom dagens regelverk, men att fortsatta utvecklings- och utredningsinsatser behövs. Bland annat behöver förskrivarrollen utvecklas och tydliggöras och ett ökat brukarinflytande behövs inom hela hjälpmedelsverksamheten.

Läs mer och ladda ner hela rapporten från Hjälpmedelsinstitutets webbplats: www.hi.se.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.