Hoppa till innehåll

Tanken med Syntesprojektet

Bildtext: Syntesprojektet har haft varierad framgång i olika delar av landet. I Dalarna har man lyckats bäst där projektet nu permanentats. Där såg man genast fördelarna med att minska på långa, dyra resor till och från syncentralerna för äldre personer med lindriga synproblem. (Personen på bilden har inget samband med artiklen).

Text: Jane Bergstedt

Omkring 30 procent av alla över 75 år, 250 000 personer, har förändringar i gula fläcken (Makuladegeneration) vilket därmed kan betraktas som en folksjukdom.
Rehabiliteringen sker vid landet syncentraler, som har långa väntetider och får
mindre tid för riktigt komplexa synproblem. Det skulle därför vara en fördel att
personer med lindrigare synnedsättning rehabiliterades inom primärvården/
kommunen och slapp långa sjukresor samtidigt som landstingets kostnader för
dessa skulle minska.

Hjälpmedelsinstitutet har därför, tillsammans med Synskadades Riksförbund,
drivit Syntesprojektet mellan åren 2004-2008. Försöksverksamhet har genomförts
framför allt i Dalarna, men även i Gävleborg län och Stockholm/Norrtälje och Örebro/Karlskoga. Samtidigt har delprojekt haft till syfte att utveckla
syncentralernas specialistkompetens.

Kriterierna för att föras över från syncentralen till primärvården var att patienten har en så kallad torr makuladegeneration och en synskärpa på 0,1 eller bättre och är över 65 år med eget boende.

Medelåldern bland deltagarna i projektet i Dalarna var 84 år och två av tre hade andra skador eller sjukdomar som påverkade vardagen.

Fotnot: 5 poäng enligt det tidigare sättet att räkna.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.