Hoppa till innehåll

Stort intresse för konferens om arbetshjälpmedel

Bildtext: Konferansanordnarna Monica Rydén från HI och Anna Burén från FSA var glada över det stora intresset för konferensen om arbetshjälpmedel där ett 70-tal arbetsterapeuter från hela landet deltog.

Text & foto: Eva Cederquist

Informationstekniken har bidragit till fler nya hjälpmedel för personer med kognitiv funktionsnedsättning.

FSA och Hjälpmedelsinstitutet ordnade en heldagskonferens i slutet av april där olika arbetshjälpmedel för den här gruppen presenterades. Ett 70-tal arbetsterapeuter från hela landet tog tillfället i akt att lära sig mer om de nya hjälpmedlen.

Under dagen diskuterades, utöver hjälpmedel, även arbetsförmåga, anpassningar och bedömningar till motivation. Det framkom bland annat att det förekommer stora skillnader i bedömningen av individuella hjälpmedel över landet.
– De kostnadsansvariga inom kommuner och landsting har inte så stor kunskap om den här patientgruppen, vilket märks i förskrivningen av hjälpmedel, menade några av arbetsterapeuterna i publiken.

Hjälpmedelsinstitutet har av regeringen fått i uppdrag att utveckla och informera om hjälpmedel för personer med kognitiva funktionsnedsättningar, den största patientgruppen inom psykiatrin. Monica Rydén, leg arbetsterapeut från Hjälpmedelsinstitutet, hade tillsammans med leg arbetsterapeut Anna Burén från FSA arbetat fram konferensprogrammet.

Inger Jansson, leg arbetsterapeut och specialistarbetsterapeut inom arbetsliv vid Arbetsförmedlingen Kalmar, berättade om de arbetshjälpmedel och anpassningar för personer med psykiska funktionshinder som arbetsförmedlingen kan erbjuda.
– Det finns exempelvis en arbetslampa med fullspektrumljus för personer som lider av djupa depressioner och ett speciellt gps-system för chaufförer med ångest och tunnelseende. Alkolås på bilen kan fungera som en trygghet i samband med psykiska besvär och missbruk.

Att handdatorn Handi kan vara ett effektivt självhjälpsverktyg för personer med kognitiva funktionsnedsättningar, berättade Birgitta Magnusson, leg arbetsterapeut och enhetschef vid AIR, Arbetsinriktad Rehabilitering vid Psykossektionen, Psykiatri vid Sahlgrenska i Göteborg.

Handi kan kompensera för kognitiva svårigheter inom tidsuppfattning/struktur, planering/organisering samt minne. Patienten får snabbt tillgång till egna strategier och handlingsplaner för att kunna hantera olika situationer.

Susanne Barkvik, leg arbetsterapeut från Flexénita, representerade ett företag som erbjuder tjänster, produkter  och anpassningar som underlättar arbetssituationen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Anpassningarna bygger på tydliga och flexibla IT-lösningar som kan formas visuellt med symboler och bilder, men även med stöd av text och ljud.

Kognitiva hjälpmedel är ett mycket viktigt område för arbetsterapeuter, summerade FSAs ordförande Lena Haglund.

– Kunskapsutvecklingen inom området går jättesnabbt. Det är därför viktigt att den också snabbt kommer  patienterna till godo. Jag är säker på att alla som varit här idag tar med sig ny kunskap hem. Men det förvånar lite att vi inte lyckades fånga in några från primärvården med vår inbjudan.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.