Hoppa till innehåll

Rapport från Council Meeting

Text: Lena Haglund
WFOT-delegat, Sverige samt förbundsordförande FSA

Veckan före kongressen i Santiago hölls Council Meeting (CM) mellan den 26 och 30 april, som undertecknad var med på.

Council Meeting kan jämföras med ett fullmäktige och äger rum vartannat år. Varje år genomförs dock ett Executive meeting som kan jämföras med ett styrelsemöte. Årets styrelsemöte skedde veckan innan Council Meeting, även det i Santiago.

Redan söndagen den 25 april påbörjade vi arbetet med Focus Day. Det är en dag då ett aktuellt tema behandlas, samtidigt som delegaterna får en möjlighet att lära känna varandra lite bättre. Under årets Focus Day arbetade vi med frågor relaterade till förändringar och trender inom olika välfärdsområden, hur dessa kan komma att påverka den kommande strategiska planen inom WFOT för åren 2012-2016.

Inga nya länder med fullt medlemskap i WFOT antogs, däremot antogs tre nya så kallade associated members; Bulgarien, Kroatien och Seychellerna. Det innebär att de inte har rösträtt men kan närvara vid Council Meeting. Att vara associated members innebär att man inte har en arbetsterapiutbildning som är godkänd av WFOT, däremot har man en förening för arbetsterapeuter i landet.

WFOT har nu 69 medlemmar. Av dessa var 38 länder representerade via sina delegater och observatörer i Santiago.

En viktig uppgift för WFOT är samarbetet med WHO som utvidgats betydligt under senare år. I samband 50-årsfirandet i höstas uppmärksammades bland annat frågor om rehabilitering och ICF. Även samverkan med UNESCO har uppmärksammats när det gäller att starta nya utbildningar i utvecklingsländer.

Under året kommer WFOT att publicera en bok utifrån projektet Disaster Preparedness and Response Project Actions. Denna bok borde bli ett viktigt tillskott såväl för utbildningarna som för arbetsterapeuter i klinisk verksamhet. Hur arbetsterapeuter kan arbeta vid kris- och katastrofsituationer på nationell bas, är en fråga som måste tydliggöras när det vår gäller roll och funktion.

En annan viktig fråga som togs upp på mötet var frågan om på vilket sätt WFOT ska kunna bli en organisation med en hemvist, som underlättar möjligheten att öppna ett bankkonto i WFOTs namn. I samband med detta presenterades ett nytt förslag till stadgar och att en preliminär registrering kommer att ske i Schweiz tillsvidare.

Fortsatt arbete kring frågan kommer att ske via mejlkontakter inom medlemsländerna, stadgarna måste nämligen fastställas inom ett år för att registreringen ska kunna fullföljas. FSAs förbundsstyrelse kommer bland annat att arbeta med denna fråga.

WFOT kommer även, via den Brittiska föreningen, arbeta mer aktivt med Paralympiska spelen 2012, där Design for all särskilt kommer att uppmärksammas.

Dr. Rolland Lyle Duque från Filipinerna tilldelades medel ur den fond som WFOT innehar för att stödja utvecklings- och forskningsprojekt. Avsikten med projektet är att försöka ta reda på varför vissa arbetsterapeuter väljer att stanna och arbeta i ett land som har påtagliga svårigheter och kan betraktas som ett utvecklingsland.

Detta projekt återspeglar ett nytt angreppssätt för att försöka förstå det problem som ofta diskuterats inom WFOT; att länder med svaga resurser, som trots detta utbildar arbetsterapeuter, ändå ofta har påtaglig brist på dem, då de väljer att lämna landet när de är klara med utbildningen och arbeta i mer utvecklade länder.

Vid mötet skedde även några val till styrelsen. Till vicepresident omvaldes Anne Carswell (Kanada), till Executive Director omvaldes Marilyn Pattison (Australien). Till vice President Finance omvaldes Samantha Shann (Storbritannien), och som programansvarig för utbildning och forskning omvaldes Alfred
Ramukumba (Sydafrika).

Sista dagen meddelades vilka arbetsterapeuter som fått olika former av erkännanden. Den nominering som har högst rang är Honory Fellow. Den tilldelades i år Dr. Rosemary Crouch, arbetsterapeut från Sydafrika, som aktivt bidragit till spridning av arbetsterapi i Afrika både utifrån ett forskar- och kliniskt perspektiv.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.