Hoppa till innehåll

Om kroppsfunktioners betydelse för aktivitetsutförande

Ny avhandling av Gudrún Àrnadóttir, Umeå universitet

Bildtext: Gudrún Àrnadóttir, ny fil. dr vid Umeå Universitet.

Text: Catharina B Tunestad

Gudrún Àrnadóttirs avhandling belyser om man kan mäta kroppsfunktioners betydelse för aktivitetsutförande.

A-ONE (ADL-focused Occupationbased Neurobehavioral Evaluation) är ett instrument som används både för att bedöma utförande av aktiviteter i dagligt liv (ADL) och neurologiska funktionsnedsättningar hos människor som drabbats av stroke eller demens.

Gudrún Àrnadóttirs avhandling visar att instrumentet även kan användas för att mäta förändringar efter rehabilitering. Några av de viktigaste frågor, som arbetsterapeuter som arbetar med personer med neurologiska sjukdomar konfronteras med, handlar om varför personer behöver hjälp för att övervinna observerade brister i förmågan att lösa dagliga uppgifter, exempelvis att få in armen i en jacka. Vad kan göras åt det och förbättrade min åtgärd förmågan?
Vidare, hur kan jag övertyga andra om att klientens ADL-förmåga förbättrats
efter åtgärden?

Avhandlingen visar att rangordnande skalor, som utvecklats för att utvärdera sådana förmågor i dagliga livet, och neurologiska funktionsnedsättningar som försämrar förmågan, kan omvandlas till tillförlitliga intervallskalor.

Där utforskas möjligheten att omvandla skalorna i A-ONE från rangordnande skalor till intervallskalor med hjälp av moderna testteorimetoder – eller mer specifikt: Rasch-analys. Metoden skiljer sig från den klassiska testteorin som ursprungligen användes för att konstruera instrumentet.

Studier visar att A-ONEs observationsbedömning ger information som är användbar vid behandling. Även om rangordningen kan användas för att beskriva förändring, kan den inte användas för att mäta förändring, vilket är ett behov som Gudrún Àrnadóttir beskriver som allt viktigare inom hälso- och sjukvården.

Studierna är baserade på data från personer som drabbats av stroke och demens, och som lagts in för behandling på rehabiliteringsavdelning och
geriatriska avdelning vid Landspítali University Hospital på Island.

Fotnot: A-ONE är ett instrument som kan användas för att utvärdera både ADL-förmågor och, i ett naturligt sammanhang, de underliggande neurologiska funktionsnedsättningar som orsakar försämrad ADL-förmåga bland personer med neurologiska sjukdomar.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.