Hoppa till innehåll

Köldkänslighet i skadade och normala händer - konsekvenser i dagligt liv

Ny avhandling av Ingela Carlsson, Lunds universitet

Bildtext: Ingela Carlsson, ny fil.dr vid Lunds universitet.

Text: Catharina B Tunestad

Köldkänslighet är ett vanligt förekommande problem hos patienter med handskada.

För majoriteten av patienterna noteras ingen förbättring över tid. Den övergripande
målsättningen med avhandlingen är att beskriva konsekvenserna av köldkänslighet i dagligt liv hos patienter med en handskada eller hand-arm vibrationssyndrom (HAVS).

Ett frågeformulär för köldkänslighet (Cold Intolerance Symptom Severity, CISS) har översatts till svenska och en god innehålls- och begreppsvaliditet samt reliabilitet har påvisats. Ett värde för onormal köldkänslighet baserat på en normalpopulation är definierat (CISS > 50). Onormal köldkänslighet är vanligt förekommande hos patienter med handskada och HAVS och påverkar såväl
aktivitetsförmågan som den hälsorelaterade livskvaliteten.

Konsekvenserna av svår köldkänslighet kan för den enskilde patienten innebära
ett förändrat aktivitetsutförande och aktivitetsmönster, men också förändrade
livsroller och en kamp för att upprätthålla den egna självbilden.

Dominerande problem vid köldexponering var minskad greppstyrka, stelhet,
känselbortfall/domningar, färgförändringar, smärta och värk. Patienterna var i hög grad utsatta för kyla i arbetet, vilket kunde leda till förändrade arbetsuppgifter eller arbetsbyte.

Behandling i köldkammare minskade upplevda besvär vid köldexponering för majoriteten av patienter med handskada, till skillnad från patienter med HAVS. Multipla faktorer (skador på skelettkärl- och nerver) är kopplade till graden av upplevd köldkänslighet.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.