Hoppa till innehåll

Här testas förarens lämplighet

På Mobilitetscenter i Göteborg drivs verksamheten av arbetsterapeuter. Förutom körkortslämplighetsbedömningar och körkortstillstånd gör man utprovningar för bilanpassning.

Bildtext: Ingrid Bolin leder arbetet på Mobilitetscenter tillsammans med andra arbetsterapeuter och en administratör. Hon gör både bilanpassningar och körkortslämplighetstester.

Text & foto: Ulla-Karin Höynä

Ulla Carlsson är en av Mobilitetscenters kunder. Hon står inför ett beslut som hon ska leva med i många år.

– Jag måste försöka beräkna vad jag klarar av under kommande år och välja rätt bilmodell. Den här gången är det ett svårare val jämfört med tidigare. För mig är det viktigt med en oberoende diskussionspartner.

På Mobilitetscentret kan jag också testa vilken anpassning som är bäst för mig, säger hon.

– Sedan är det trafiksäkerhetsaspekten. Jag vill känna mig trygg. Det är otroliga krafter man har att göra med, menar hon.

Vi hade först bestämt träff på Mobilitetscenter, men det satte tekniken stopp för. Bilen som hon skulle ha tittat på gick sönder kvällen innan och ägaren kunde inte komma till centret och visa upp den.

Ulla Carlsson kör bil och är rullstolsburen. Hon har en skada på sjätte och sjunde nackkotan och saknar kraft i händerna. Nu börjar axlarna bli utslitna. I dag får hon hjälp av en assistent med att lyfta in sin rullstol i bilen. Hon vill bli mer oberoende.

– Jag funderar på el-rullstol men den är både tung och skrymmande. Jag har ingen plats för den hemma. En el-rullstol kräver en van förare. En större bil blir dyrare och är svårare att parkera, så det är inte ett lätt beslut, säger hon.

Rådgivning och testning är en stor del av Mobilitetscenters arbete. De har tagit emot närmare 2 000 personer. Centret startade år 2004 genom ett initiativ från handikappförbunden RTP (Personskadeförbundet RTP), NHR (Neurologiskt Handikappades Riksförbund), DHR (De Handikappades Riksförbund), och DBU (Dövblind ungdom).

De första tre åren hade man anslag från Allmänna arvsfonden. Numera drivs Mobilitetscenter som ett kooperativ. Fem personer är anställda, varav fyra arbetsterapeuter och en administratör. Arbetsterapeuten Ingrid Bolin leder verksamheten.

Mobilitetscenter ligger i Västra Frölunda utanför Göteborg. När man kommer in i lokalen ser det ut som vilket kontor som helst, med en rad kontorsrum på ena sidan. Det är inte förrän Ingrid Bolin visar mig utställningshallen, som man börjar förstå vad det handlar om. Jag ser bilar som är halverade, med en motorhuv där sladdar hänger kors och tvärs, och en annan bil är upphissad på stolpar, som gör att den kan ställas in i olika höjder. En bil, inredd enbart med sittplatser, används för att prova ut säten.

– Det är en vanlig anpassning. Man kan byta ut det vanliga sätet till ett vridbart eller ett el-reglerat säte, säger Ingrid Bolin.

Man kan även köra in en bil i utställningshallen. De samverkar med anpassningsföretag i närheten som kan visa lösningar som Mobilitetscentret inte har. I hörnet längst in finns en simulator som ungdomar med någon form av funktionsnedsättning använder för att träna bilkörning. En möjlighet som utnyttjas flitigt av ungdomar i Göteborg.

– Vi är de enda i landet som har den typen av verksamhet för de här ungdomarna.

Utredning på Mobilitetscenter ger medicinskt underlag till körkortstillstånd innan ungdomarna kan börja med körkortsutbildningen. Den funktionsnedsättning man har kan medföra att de måste ha ett läkarintyg där det framgår att de uppfyller de medicinska kraven för körkort, fortsätter Ingrid Bolin. Av de drygt 100 ungdomar som utreds per år får cirka 70 procent klartecken som gör att de kan gå vidare med körkortet.

I en annan del av lokalen har man skapat en hörna för föräldrar som har barn med någon typ av funktionsnedsättning, bland annat med olika modeller av bilbarnstolar. I ett mindre rum står en statisk rigg, där man testar informationshantering och reaktionsförmåga.

Merparten av kunderna, 75 procent, kommer från Västra Götaland och har remitterats av läkare, eller efter beslut hos försäkringskassan. Centret tar emot kunder från hela landet. Till en början dominerade ärenden med bilanpassning. Idag utgör körkortslämplighetstester den största delen av arbetet. Det handlar främst om utredning för ungdomar med olika funktionsnedsättningar, eller personer som haft en stroke eller blivit dementa.

Utöver ungdomarna kommer cirka 160 personer per år för att genomföra körkortslämplighetsutredning, efter att de fått en neurologisk skada eller sjukdom. De som remitteras för undersökning hör till den grupp som anses osäkra. Mer än hälften av dem är trafikfarliga som förare på grund av den sjukdom eller skada man drabbats av.

När kunden kallas till ett besök uppmuntras han eller hon ta med sig en anhörig. Bedömningen tar mellan tre och fyra timmar. Innan de kognitiva testerna startar undersöks alltid synskärpan. Det sista momentet är en praktisk körbedömning, där arbetsterapeuten bedömer körbeteendet tillsammans med en trafiklärare.

– Den görs inte i ett svep. Vi stannar efter halva tiden samt tar upp det som hänt under körningen. Särskilt om det finns ett beteende som föraren borde korrigera, till exempel om han eller hon kör för fort, förklarar Ingrid Bolin.

Mobilitetscentret skriver sedan ett utlåtande och en rekommendation, som läkaren tar ställning till.

Hur brukar kunderna reagera när de kanske inte kommer att få behålla körkortet?

– Vi tar tid på oss och diskuterar resultatet med kunden och motiverar vad vi kommit fram till. Vi tar upp händelser under körningen och vad testerna har visat. För många anhöriga kan ett negativt besked vara en stor lättnad – oron har varit stor att något ska hända i trafiken, svarar Ingrid Bolin.

Hon anser att de har en viktig pedagogisk uppgift, att förmedla svaret så att kunden kan ta till sig innehållet.

Fotnot: Läs mer om bedömning av körförmågan hos personer med stroke eller annan kognitiv funktionsnedsättning i Forskning i praxis-artikeln i det här numret.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.