Hoppa till innehåll

Aktivitetsbalans - för snabbare återgång i arbete

Aktivitetsbalans – Projektet Aktivitetsbalans tar ett nytt grepp om kvinnor som lider av stress och psykisk ohälsa. Projektet utgår från metoden Vardagsrevidering och är utvecklad vid Lunds universitet. – Styrkan är att vi tar ett helhetsgrepp, med fokus både på vardag och på arbete, säger arbetsterapeuten Victoria Östbring.

Bildtext: Arbetsterapeuterna Susanne Bohs och Victoria Östbring.är projektledare för Aktivitetsbalans som riktar sig till kvinnor som varit sjukskrivna färre än 180 dagar och som har en arbetsgivare att gå tillbaka till.

Text: Karin Larsson
Foto: Alejandro Rios

I lokalerna vid Gustaf Adolfs torg i centrala Malmö har projektet Aktivitetsbalans redan dragit igång med sin första grupp.

– Flera i gruppen säger att det var ett oväntat lyft att börja här. Att vara med i en grupp hjälper till att sätta fart på förändringsprocesser, säger Susanne Bohs som är projektledare tillsammans med Victoria Östbring.

I januari fick de båda arbetsterapeuterna besked om att de, tillsammans med tre andra projekt i landet, får ta del av totalt 24 miljoner kronor, som fördelas av försäkringskassan. Tillsammans med samordningsförbundet Finsam i Malmö gjorde Susanne och Victoria en ansökan.

– Vi har jobbat med arbetsrehabilitering länge, framför allt med personer som har varit sjukskrivna i många år. Vi har väl alltid känt att det vore bättre att nå dem tidigt i sjukskrivningen, säger Susanne Bohs.

I projektet valde man därför att fokusera på kvinnor som har en arbetsgivare och inte har varit sjukskrivna i mer än 180 dagar. Försäkringskassan ställer nämligen högre krav efter 180 dagars sjukskrivning. Förhoppningen är att fånga upp kvinnor med psykisk ohälsa eller stressproblematik innan det har gått så långt.

– Den här metoden går bra att använda även för personer som har varit sjukskrivna längre, men i det här projektet har vi fördelen av att det finns en arbetsplats att gå tillbaka till, säger Victoria.

Under tolv veckor får deltagarna bland annat lära sig om aktivitetsmönster, aktiviteters värde, aktivitetsbalans, stress och sömn. De får göra en aktivitetsanalys av sin egen vardag, identifiera resurser och hinder samt formulera personliga mål.

I den sista av tre faser får kvinnorna gå tillbaka till sina arbetsplatser för att i individuellt anpassad omfattning göra verklighet av all kunskap och de strategier som de har tillägnat sig under kursens gång. Ofta upplever kvinnorna en obalans som inte bara påverkar arbetet, utan även vardagen hemma. Många slutar göra de aktiviteter som har varit betydelsefulla, eftersom orken bara räcker till för det som är absolut nödvändigt.

– Man plockar bort det som är kul, som ger positiv energi, till exempel att få en stund för sig själv att läsa en bok, säger Victoria.

För att återta balansen i vardagen utgår arbetet från individen själv. I gruppen diskuteras hur man prioriterar, vilken roll man själv har och hur man förhåller sig till sitt arbete och sin vardag.

– Hjälpmedlen blir inte fysiska utan de blir istället individuellt formulerade strategier och förhållningssätt, säger Susanne.

Metoden som används heter Vardagsrevidering och är ett arbetsterapeutiskt rehabiliteringsprogram som syftar till att återta vardagshälsa och att kunna återgå till arbete. Lena-Karin Erlandsson som är legitimerad arbetsterapeut och docent vid Lunds universitet har utvecklat metoden.

Aktivitetsbalans och aktivitetsmönster är begrepp som många människor inte känner till. Ändå har deltagarna haft lätt för att relatera till den arbetsterapeutiska begreppsvärlden.

– Man får en struktur på saker som man har gått och funderat på. Man får ett språk som gör det förståeligt både för en  själv och för andra man vill förklara det för, säger Susanne. Många känner sig ensamma i sin situation och tillgången till en grupp med andra kvinnor i en liknande situation hjälper.

– Det finns en gemenskap och en förståelse trots att deras bakgrund och yrken är ganska olika. De tycker att det är skönt att kunna prata med någon på samma våglängd, säger Susanne.

Flera av deltagarna har erfarenheter från andra åtgärder, men Susanne och Victoria berättar att deltagarna upplever en skillnad med det här projektet.

– De påtalar kopplingen mellan det teoretiska och det man faktiskt gör, en koppling man inte upplever att man gjort i något annat sammanhang, säger Susanne.

Projektet kommer att pågå fram till den sista juli 2011.

Fakta aktivitetsbalans

  • Aktivitetsbalans är ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan och Samordningsförbundet Finsam i Malmö.
  • Deltar gör kvinnor med anställning, som är sjukskrivna, har stressproblematik och/eller psykisk ohälsa och har varit sjukskrivna som längst 180 dagar.
  • Metoden Vardagsrevidering består av tre faser där man lär sig om aktivitet, kartlägger sin vardag och sätter upp mål och strategier för förändring.
  • Anhöriga eller någon från arbetet inbjuds till ett kvällsseminarium.
  • Kursen pågår i tolv veckor, med två träffar per vecka. De sista fyra veckorna tillbringas på den egna arbetsplatsen och gruppen träffas två till tre gånger.
  • Metoden är utvecklad av Lena-Karin Erlandsson, legitimerad arbetsterapeut och docent vid Lunds universitet. Kurser ges i metoden.
  • Projektet Aktivitetsbalans utvärderas efter tolv månader gällande sjukskrivningsdagar. Resultaten kommer att jämföras med en kontrollgrupp som väljs ut slumpmässigt.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.