Hoppa till innehåll

Aktivitet & relation – mål och medel inom psykosocial rehabilitering

Text: Catharina B Tunestad

Titel: Aktivitet & relation – mål och medel inom psykosocial rehabilitering
Redaktörer: Mona Eklund, Birgitta Gunnarsson, Christel Leufstadius
Förlag: Studentlitteratur

I boken Aktivitet & relation – mål och medel inom psykosocial rehabilitering har man sammanställt forskningsresultat med erfarenheter från kliniskt arbete, som båda fokuserar på aktivitet och relation som behandlings- och rehabiliteringsredskap för personer med psykiatrisk eller psykosocial problematik.

Tanken är att man som läsare ska kunna få ta del av teori som integrerats
med praktik på ett lättillgängligt sätt. Den klientgrupp man främst fokuserat
på i boken är personer med olika psykiska funktionsnedsättningar.

Boken inleds med teoretiska genomgångar och beskriver olika perspektiv
av relevans för aktivitet och relation. Exempelvis nämns betydelsen av aktivitet,
motivation, arbete med grupper och behandlingsrelationens betydelse i olika
sammanhang.

Sedan följer avsnitt om praktisk tillämpning där olika typer av metoder av aktivitet lyfts fram, följt av exempel på behandling och rehabilitering via meningsfull aktivitet.

Den här boken borde intressera såväl studenter som yrkesverksamma arbetsterapeuter och annan rehabiliteringspersonal inom vården.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.