Hoppa till innehåll

Stort intresse delta i forskning om meningsfull sysselsättning

Text: Karin Larsson

Meningsfull sysselsättning är målet för ett forskningsprojekt på Lunds universitet. Åtta dagliga verksamheter för personer med psykiska funktionsnedsättningar, sätter tillsammans med forskarna upp egna mål för ökad meningsfullhet.

Interventionsprojektet är en del i ett större forskningsprojekt som professor Mona Eklund på Lunds universitet är ansvarig för. Hösten 2008 började projektledaren Christel Leufstadius ta kontakt med kommunala dagliga verksamheter för psykiskt funktionshindrade i Skåne, Småland och Blekinge.

– Jag tror inte att man kan komma utifrån och säga hur de ska göra, säger hon.
Intresset visade sig stort. Av de som hörde av sig valdes åtta enheter ut.

Fyra verksamheter utgör kontrollgrupper, övriga deltar i en intervention. Arbetet startar med en utbildningsdag, som handlar om rehabiliteringssyn, förhållningssätt och aktuell forskning om meningsfulla aktiviteter. Därefter följer två workshops där personalen formulerar mål för sina verksamheter.

Personalen får handledning vid flera tillfällen under tiden som arbetet pågår. Både brukare och personal intervjuas före, under och efter interventionen, bland annat om hur meningsfull de upplever att verksamheten är.

Att vara delaktig i en grupp, ha kompisar och någon att prata med tycker många brukare är viktigt med sin dagliga sysselsättning. I tidigare studier som Christel Leufstadius har gjort har meningsfullheten varit i fokus.

– Aktiviteterna bildar ett mönster så att man får en struktur på dagen som man kan hålla sig till. Det skapar trygghet, säger hon.

Om ett aktivitetsmönster upplevs som meningsfullt på flera olika sätt kan det hjälpa till att skapa en balans i aktiviteterna.

Målen har blivit olika på de fyra verksamheterna. De arbetar bland annat med att öka brukarinflytandet, ansvarstagandet, delaktigheten i arbetsprocesserna och mer friskvård.

Projektet kommer att slutföras under 2011 och än så länge finns inga resultat färdiga. Christel Leufstadius tror ändå att den här modellen för att förbättra meningsfullheten på dagliga sysselsättningsenheter skulle kunna användas av andra.

– Det är ingen paketlösning, mer än utbildningen som är densamma för alla. Vilka mål man sätter upp för intervention och hur man förverkligar dem, är det varje enhet som arbetar fram, säger hon.

Fotnot:
Medverkande i projektet är Mona Eklund, professor, Christel Leufstadius, dr. med.vet, Birgitta Gunnarsson, dr. med.vet, Carin Ahlqvist, leg. arbetsterapeut, och Margareta Müller-Winter, leg. arbetsterapeut.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.