Hoppa till innehåll

PS Young Support – nytt webbaserat stöd för unga

Unga som ger hjälp och stöd till en anhörig eller kompis som har psykiska besvär mår ofta själva väldigt dåligt. De tar ett stort ansvar samtidigt som de ska klara av skolan och egna aktiviteter. Projektet PS Young Support vid Göteborgs universitet utvecklar nu ett webbaserat stöd för dem.

Text: Eva Cederqvist 
Foto: Barbro Krevers

Att vara ung och försöka balansera sin tillvaro med skola och kompisar med att ge stöd och hjälp till en närstående med psykisk ohälsa är en svår situation för många. De kan själva må väldigt dåligt. Cirka 14 procent av alla unga män och hela 30 procent av alla unga kvinnor i åldersgruppen 16-24 år har enligt Folkhälsorapporten någon form av psykisk ohälsa.

– Det är oroväckande siffror. Medan frekvensen av psykisk ohälsa sjunkit i befolkningen i stort ökar den i denna åldersgrupp. Även om några kan ha bra stöd från skolkurator eller dylikt, är de här ungdomarna ofta väldigt ensamma, inte sedda av sin omgivning, säger Barbro Krevers, arbetsterapeut och forskare vid institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet.

– De kan ha en anhörig eller kompis som har varit sjuk länge, inte fått information om vad det rör sig om för sjukdom och inte heller pratat med någon inom vården, fortsätter hon.

Hon har också en post doc-tjänst vid Vårdalinstitutet och är projektledare för PS Young Support tillsammans med Ingela Skärsäter som är docent vid Göteborgs universitet och specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård.

Projektet startade i början av 2008 med Vårdalinstitutet som huvudfinansiär och har sin bas vid Göteborgs universitet.

Syftet med projektet är att utveckla ett webbaserat stöd för ungdomar med närstående som lider av psykisk ohälsa. Hit räknas allt ifrån ångest, depressionstillstånd och ätstörningar till diagnoser som manodepressivitet och schizofreni samt neuropsykiatriska sjukdomar som ADHD och Aspergers syndrom, som inte sällan är förenade med annan typ av psykisk ohälsa som exempelvis depression.

– Psykisk ohälsa är sedan gammalt ofta förknippat med en känsla av skam, den sjuke kan känna sig stämplad och utsatt. För många är det här något som till varje pris ska hållas inom familjen, säger Barbro Krevers.

– Vi slogs av det stora ansvar ungdomarna tar då de försöker stötta och hjälpa andra, kanske även sina syskon om en förälder är sjuk. Samtidigt ska de klara av sin egen skolgång och försöka göra sådant som andra ungdomar gör. Det här finns ständigt med dem.

 Rörde det en flick- eller pojkvän som var sjuk, var det inte ovanligt att de stöttande ungdomarna ibland kände sig tvungna att dra sig tillbaka. Extra komplicerat blev det om det handlade om någon form av kriminalitet och om de försökte hjälpa till i en rättsprocess.

– Finns problemet inom familjen kan det också vara tufft, man kan inte bara säga upp kontakten med dem. Det är väldigt viktigt att vuxenvärlden finns med här. För många var det första gången som de pratade med en utomstående om sina problem inom projektet.

PS Young Support är indelat i tre faser, där den första är en kvalitativ studie med intervjuer av 14 ungdomar mellan 16 och 25 år som har en närstående med psykisk ohälsa. Ungdomarna erbjöds gruppintervjuer alternativt individuella intervjuer, där forskarna frågade hur de själva såg på ett webbaserat stöd.

Ungdomarna tog bland annat upp det positiva i webbsajtens tillgänglighet, att få kontakt med andra ungdomar i samma situation och att kunna diskutera sina problem utan att behöva avslöja sina anhöriga.

– De var mycket positiva till projektidén. Vi fick in enormt bra synpunkter som vi sedan analyserade.

Därefter var det dags för webbutveckling av sajten, som förutom forskargruppen, med webbredaktör och systemutvecklare, även involverade en grupp ungdomar. Resultatet skickades regelbundet ut till andra unga, som fick testa och ge sina synpunkter. Ungdomarna har varit ovärderliga för forskargruppen, enligt Barbro Krevers.

Bland önskemålen fanns information om olika psykiska sjukdomar, aktuella reportage, ett kontaktforum med möjlighet att göra egna inlägg som kan kommenteras, en avdelning för frågor som kan skickas in till en expertgrupp.

– Många ville läsa om kända personer som har varit i deras egen situation och ha bokrecensioner. Dessutom finns idag på sajten forskargruppens kontaktuppgifter så att ungdomarna vid behov kan ta mejlkontakt. Vi kan då hjälpa dem att hitta vidare hjälp.

I den sista projektfasen prövades webbstödet i en större ungdomsgrupp. I en randomiserad studie med 400 ungdomar från hela landet fick hälften tillgång till webbsajten och den andra halvan skriftlig information om de stödformer som finns i samhället.

Barbro Krevers betonar att forskarna i gruppen ska ha en guidande funktion; inte själva vara behandlare utan vid behov kunna lotsa ungdomarna vidare. Vad kan hon då själv bidra med som forskare om närståendes situation respektive som arbetsterapeut?

– Som arbetsterapeut ser jag på hur man hanterar sin vardag i en sådan här utsatt situation. Hur skiljer man ut sig själv från den som är sjuk? Många undrar när det är dags att söka hjälp. Jag menar att det är när man känner att det hela tar överhanden, att det börjar inkräkta på hur man klarar av livet med skola, kompisar och allt annat. Och när det börjar ta över ens tankar. Då är hög tid.

– Ett konkret råd kan vara att försöka kartlägga hur dagarna ser ut, att under en period skriva dagbok. Det kan stärka dem i att kunna se vad som krävs för att göra ett annat val, att de faktiskt har valmöjligheter.

Forskargruppen förhandlar nu med olika intressenter som kan ta över sajten på nationell nivå.

– Vår forskning bidrar med ny kunskap inom det här fältet. Det finns inget beskrivet internationellt om hur ungdomar ger stöd till närstående kompisar med psykisk ohälsa. Men det är viktig kunskap. Ungdomar vet oftast mycket om kompisars tankar och känslor, det kan exempelvis handla om förtroenden som att kompisen planerar självmord.

– Man får absolut inte säga någonting. Unga som ger stöd till personer med psykisk ohälsa är en mycket sårbar grupp, som behöver allt stöd de kan få.

Fotnot:
Mer information om projektet finns på
www.psyoungsupport.se

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.