Hoppa till innehåll

Ministern slår på trumman för arbetsterapi

– Arbetsterapeuterna är nödvändiga för att de nya reglerna inom sjukförsäkringen ska fungera. Det sa socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson när hon besökte det privata vårdföretaget Ameka Arbetsterapi AB i Stenungsund den 24 mars.

Text och foto: Carina Östman

– Jag har själv valt ut Ameka för att jag hört mycket gott om det, tillade hon och passade också på att berömma Stenungsund för kommunens låga ohälsotal.
Men framför allt betonade Cristina Husmark Pehrsson hur viktiga arbetsterapeuter är i det nya sjukförsäkringssystemet, där det är arbetsförmågan och inte sjukdomen som ska bedömas.

– Läkarna kan ställa den rent medicinska diagnosen men det är bara ni arbetsterapeuter som kan koppla den till hur patienten klarar ett jobb. Därför är ni centrala för att den nya sjukförsäkringen ska fungera.

Genom den så kallade sjukvårdsmiljarden, statliga medel till landstingen för att lyfta sjukskrivningsfrågorna i hälso- och sjukvården, har primärvården i södra Bohuslän också tillfört arbetsterapiverksamheten i Stenungsund pengar så att den ska kunna komma in redan i början av processen och bistå läkarna med aktivitetsförmågebedömningar.

– Det är utmärkt, för det som behövs är att tidiga signaler fångas upp av rätt personal, så att riktiga beslut kan tas, sa Cristina Husmark Pehrsson.

Nyheterna inom sjukförsäkringen som infördes den 1 juli 2008 och som innebär att ersättningen från försäkringskassan numer är tidsbegränsad och att arbetsförmågan prövas med jämna mellanrum i rehabiliteringsstegen, har mött hårt motstånd. Särskilt på senare tid när effekterna blivit tydliga.

Cristina Husmark Pehrsson reser därför under våren runt till närmare 60 olika platser; bland annat till Norrköping, Jönköping, Uppsala och Östersund, för att få råd om vad som kan göras för att undvika och förkorta sjukskrivningar och för att lyssna på kritiken. Hon säger att hon känner sig ödmjuk inför den.

– Vi har genomfört en stor reform och det tar tid för den att sätta sig. Finns det anledning att ändra på något ska vi göra det.

På frågan om vilken enskild faktor som skulle kunna hjälpa människor att inte bli sjukskrivna i onödan vill hon dock inte svara.

– Det går inte att resonera så. Saker och ting hänger ihop och vi måste se till helheten, säger hon.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.