Hoppa till innehåll

Lättläst och intressant om psykiatrin

”Att påverka attityder är det svåraste som finns. Och när det gäller personer med psykiska funktionshinder är det attityderna som är den största tröskeln för att komma in i samhället.”

Text: Ingrid Falklöf, leg. arbetsterapeut, specialist, Linköping

Titel:  Stolthet och fördom – möte med psykiatrin idag.
Författare: Cecilie Östby, Johanna Norin, Ulrika Andersson
ISBN: 978-91-633-5158-7
Bokbeställning: psykiatri.skelleftea@vll.se

Citatet kommer från boken Stolthet och fördom – möte med psykiatrin idag. Boken vill ge en bild av livsvillkoren för personer med psykiatrisk problematik men även ge en beskrivning av den psykiatriska vården i Sverige. Den ger en annan bild än den vi vanligtvis möter i media där psykiskt sjuka oftast ges plats i samband med olyckliga våldshändelser eller övergrepp från institutioner. Det är bilder som oftast befäster människors rädsla för psykiska problem.

I boken får vi möta personal från psykiatriska kliniken i Skellefteå. Det är personer som brinner av engagemang och som med kunskap och erfarenhet ger goda exempel på hur psykiatrin kan fungera idag.
 
Vi får även möta olika makthavare, chefer och politiker och får del av deras syn på hur värdefull kunskap om psykiatriska funktionshinder ska kunna spridas i samhället. Kunskap är en viktig grund för att fördomar mot psykiskt funktionshindrade, men även den psykiatriska vården, ska kunna motarbetas. Boken betonar även medias viktiga funktion i detta arbete.

Detta är en bok som är lätt att ta till sig. Med en enkel men tilltalande formgivning, ett språk där komplicerade facktermer förklaras på ett lättbegripligt sätt, kan även den som inte besitter specialkunskaper inom området få en beskrivning av psykiska funktionshinder och hur vården och omsorgen kan se ut. Psykiatrisk vård är för sin verksamhet beroende av tillit och förtroende, därför behöver de goda exemplen lyftas fram, något som den här boken förmår att göra. Vi får också ta del av inspirerande visioner av ett samhälle där alla får plats, utan vare sig synliga eller osynliga trösklar.

Boken har låtit olika individer få komma till tals. Det är en ambition som de till stor del lever upp till. När jag slutligen slår ihop boken finns ändå en önskan hos mig, att personer med egen erfarenhet av psykiskt lidande och den psykiatriska vården skulle ha fått ett större utrymme. Kanske fanns den ambitionen hos författarna, men återigen blir det tydligt hur svårt det är även i detta sammanhang, för en person med ett psykiskt funktionshinder, att våga träda fram med namn och bild.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.