Hoppa till innehåll

Bildterapi mot Posttraumatiskt stressyndrom

Maria Mörner är arbetsterapeut på Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö. Hon använder bildterapi som redskap för att hjälpa flyktingar att bearbeta traumatiska händelser och läka själen. Hon träffar många som lider av Posttraumatiskt stressyndrom – PTSD.

Text och foto: Anki Wenster

I entrén till Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade, samtalar två män lågmält på arabiska. Strax intill pågår ett samtal på bosniska mellan en grupp kvinnor.

– Irakier är den största gruppen, många kommer även från Afghanistan. Även bosnier är en stor grupp som fortfarande är i behov av stöd, berättar Maria Mörner när hon möter upp vid receptionen.

I korridoren passerar vi de tolv kollegornas rum; sjukgymnaster, psykologer, läkare och kurator. Maria Mörner är ensam med sin bakgrund som arbetsterapeut inom Svenska Röda Korset. Hennes rum är möblerat för olika syften, med skrivbord, bekväma fåtöljer och målarhörna. I furuhyllan från IKEA lyser färgburkar och mot väggen vilar en samling teckningar, alster som avslöjar patienternas upplevelser och känslor. Synliga för en bildterapeut.
 
– Jag kan läsa bilder och ser vad som finns i bilderna, det är så jag jobbar då jag också är utbildad psykoterapeut. Processen inleds ofta med samtalsterapi i kombination med bilder och patientens berättelse. Ibland ber jag patienterna ta med sig egna bilder för att hitta tillbaka. Men ingen målar spontant. Man måste locka fram det på olika sätt, därför jobbar jag ofta med en tidslinje där syftet är att få berättelsen ur livet, säger hon med eftertryck och fortsätter:

– Att befinna sig här och nu kommer man inte ifrån,  även om det är förfärligt. Därefter går vi tillbaks i tiden innan traumat för att återupprätta den person man var när allt var någorlunda normalt. Det blir basen för att våga minnas det mer smärtsamma som inte alltid går att måla. Då pratar vi istället, sedan kan man se framåt.

Bildterapin används på olika sätt i behandlingen, som när en kvinna från Irak förutom psykiskt trauma drabbats av cancer och stroke med efterföljande hemipares och expressiv afasi.

– Som arbetsterapeut vet jag vad jag ska göra och som bildterapeut hur. Man kan kalla det bildarbete. I det här fallet började vi med färger och skrev färgernas namn på olika språk. Sedan tränade vi på att uttala namnen. Successivt fick hon försöka stå upp och få med rörelser i bildterapin och på så sätt träna både grov- och finmotorik. Vi använde också pictogrambilder.

Att endast jobba med färg kan också vara ett sätt att nå fram, säger hon och ger ett exempel.

– Färger har en väldigt stark påverkan och kan väcka en oerhörd skräck, som man måste kunna ta hand om när bilden krackelerar. Jag måste veta när jag ska stoppa. Och gå vidare. Jag använder ofta färger för de människor som gärna vill stanna här uppe i tankarna, säger hon och pekar mot huvudet, men som behöver vara mer närvarande i sin kropp och känna efter. En kvinna fastnade i detaljer i måleriet när det blev jobbigt, då blev lösningen att bara måla färger.

– Hon har nu återfått ett minne som betyder att hon kan se på sig själv på ett mycket djupare plan än de flesta kan. Det är inte ofta patienterna når så långt, säger hon eftertänksamt. 

Att återuppleva traumat, vara överspänd och lättskrämd med ångest och vredesutbrott, minnestörningar och sömnstörningar som alla är symtom på Posttraumatiskt stressyndrom, är reaktioner som Maria Mörner möter hos sina patienter. Och som psykoterapeut, bildterapeut och arbetsterapeut - är hon rustad att möta patienternas olika behov. Och man måste arbeta väldigt aktivt som terapeut säger hon. 

– Med min bakgrund kan jag även tillföra något ingen annan har, som kunskap om hjälpmedel och inte minst hur man får dem. Jag jobbar också med olika typer av tankestöd, det kan vara enkla lösningar som att använda digitala bilder som vägvisare, men som för patienten kan innebära skillnaden mellan att hitta hit eller inte. Eller att få struktur i vardagen genom att lägga in påminnelser och meddelanden i mobilen, säger hon.

Maria Mörner poängterar betydelsen av teamarbetet för omhändertagandet av patienternas komplexa problematik. Behovet är stort men väntetiderna långa, i vissa fall enda upp till ett år innan behandling inleds.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.