Hoppa till innehåll

Arbetsterapi internationellt

FSA arbetar på olika sätt med arbetsterapi i ett internationellt sammanhang. Genom att följa detta arbete har du möjlighet att engagera dig i din profession på en världsomspännande nivå!

Text: Tina Sandulf
Foto: Colourbox

Nordiskt utbyte

FSA medverkar i ett nordiskt samarbete. Ordföranden från arbetsterapeutförbunden träffas årligen och diskuterar viktiga professions- och fackpolitiska frågor.  Nordiska seminarier anordnas då och då. De nordiska arbetsterapeutförbunden är även utgivare av den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Occupational Therapy (SJOT).

Nytt om SJOT

SJOT ges ut med fyra nummer per år och varje nummer består fr o m 2010 av 80 sidor. SJOT är indexerad i flera medicinska databaser bla Medline/Index Medicus och Swemed.

I juni 2010 får SJOT sin första Impact Factor vilket är ytterligare ett tecken på tidskriftens renommé. Som fullbetalande medlem i FSA är tidskriften inkluderad i ditt medlemskap. Du som är student- eller pensionärsmedlem har möjlighet att prenumerera på SJOT till ett förmånligt pris om 150 kr per år. Beställ hos Wivi-Anne Nordmark.

COTEC

FSA är medlem i den europeiska sammanslutningen av arbetsterapeuter, Committee of Occupational Therapists for the European Communities (COTEC). Syftet är att stödja rörligheten bland arbetsterapeuter och att stärka professionen och arbetsterapeututbildningen i Europa. Representanter från de nästan 30 medlemsländerna träffas två gånger per år. FSAs delegater är Inga-Britt Lindström och Agneta Carlsson. Läs härintill deras rapport från det senaste COTEC-mötet i Zagreb.

Europeisk kongress för arbetsterapeuter i maj 2012

Vart fjärde år arrangerar COTEC en europeisk arbetsterapikongress. År 2012 är FSA och Sverige värd för denna. Läs mer om COTEC 2012.

WFOT

FSA är även medlem i världsorganisationen för arbetsterapeuter, the World Federation of Occupational Therapists (WFOT).

WFOT har i dag ca 60 medlemsorganisationer och marknadsför arbetsterapi som yrke och som ämne.

WFOT stödjer utvecklingen av arbetsterapi och framhåller dess betydelse för samhället världen över. Representanter från medlemsländerna träffas vartannat år till ett Council Meeting.

FSAs delegater är Lena Haglund, förbundsordförande i FSA, och Ida Kåhlin. Vart fjärde år anordnar WFOT en världskongress i arbetsterapi, vilket inträffar nu i maj i Chile.

Medlemsförmån: individuellt medlemskap i WFOT

FSAs medlemmar är automatiskt individuella medlemmar i WFOT. Du kan logga in på WFOTs webbplats och ta del av all deras information. Du får tillgång till tidskriften WFOT Bulletin i digitalt format två gånger per år, olika policy dokument, rapporter m.m.

Du har möjlighet att diskutera intressanta ämnen i ett ”E-forum” och du får även rabatt på WFOTs publikationer.

Gå in på WFOTs webbplats, registrera dig som medlem och klicka dig därefter vidare på ”Members only”. Du registerar dig med ditt medlemsnummer i FSA och ditt för- och efternamn. Har du å,ä,ö i ditt namn ska du i stället använda a och o.

Medlemsförmån: OTDBASE – en internationell databas för artiklar i arbetsterapi
Som FSA-medlem har du förmånen att kunna söka bland arbetsterapeutiska artiklar (abstracts) i den internationella databasen OTDBASE. Mer än 20 internationella tidskrifter är knutna till databasen. Logga in på FSAs medlemswebb så hittar du en länk för att komma in i OTDBASE.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.