Hoppa till innehåll

Arbetsterapeuter har bristande kunskap om kognitiva hjälpmedel

Arbetsterapeuter har en helt avgörande roll för att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få hjälpmedel. För att lyckas i sitt arbete behöver de ha kunskap om kognitiva hjälpmedel. Tyvärr kan vi konstatera att det finns brister i kännedom och kunskap om dem, skriver Monica Rydén och Annie Persson på HI, Hjälpmedelsinstitutet.

Text: Monica Rydén och Annie Persson, projektledare, Hjälpmedel i fokus - för personer med psykisk funktionsnedsättning, HI

Inom ramen för Hjälpmedelsinstitutets regeringsuppdrag, att sprida kunskap om och utveckla hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning samt främja användandet av bra hjälpmedel, har vi låtit undersöka olika yrkesgruppers kunskap om kognitiva hjälpmedel och hur kognitiva hjälpmedel tas upp i olika utbildningar.   

Undersökningen visar att kunskaperna om kognitiva hjälpmedel är begränsad. Var tredje anser sig ha god kunskap om kognitiva hjälpmedel. I tabellen nedan redovisas kunskapsläget hos dem som arbetar närmast personer med psykisk funktionsnedsättning.

Arbetsterapeuterna visar sig ha ett måttligt kunskapsövertag. Ett kunskapsövertag vi antog skulle vara betydligt större mot bakgrund av att arbetsterapeuterna får lära sig om kognitiva hjälpmedel i sin utbildning. I den kartläggning vi låtit göra kom fram att på samtliga utbildningar får man en grundläggande kunskap om kognition och kognitiva hjälpmedel. Medan man i omvårdnadsprogrammet bara ”touchar” kognitiva hjälpmedel om man över huvudtaget tar upp kognitiva hjälpmedel.   

Vi frågade också om man känner till vad en timstock är. 58 procent av arbetsterapeuterna sa sig veta vad en timstock är. Motsvarande för boendestödjare och biståndsbedömare är 32 procent, och 29 procent för personliga ombud.

Vår uppfattning är att arbetsterapeuter, med utbildning och makt att förskriva måste öka sin kunskap om hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Vi är övertygade om att mer kunskap leder till att fler får tillgång till hjälpmedel. 

Yrkesgruppernas kunskap om kognitiva hjälpmedel i procent:

 Yrkesgrupp Mkt god kunskap  God kunskap Viss kunskap Känner ej till
Arbetsterapeut 5 29 62 3
Biståndsbedömare 5 14 77 5
Boendestödjare 3 25 68 4
Personliga ombud - 21 71 7

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.