Hoppa till innehåll

Ansvar ger glädje på Hantverkshuset

Ett nytt forskningsprojekt har väckt liv i diskussionerna om meningsfullhet på Hantverkshuset som är en daglig verksamhet i Helsingborg. Här har arbetsterapeuten Ann-Cathrine Vestergaard arbetat sedan starten 1996. – Idén med vår verksamhet är att ta vara på människors färdigheter och förmågor, säger hon.

Bildtext: Agneta och Elisabeth, som båda är deltagare och arbetar i textilverkstaden på Hantverkhuset.  
 
Text: Karin Larsson,
Foto: Alejandro Ríos

Hantverkshuset ligger i ett industriområde i utkanten av Helsingborg dit deltagarna tar sig i morgontrafiken.

– Vi tycker det är bra att vara ute i ett industriområde eftersom man åker hit till arbetet, precis som alla andra, säger arbetsterapeut Ann-Cathrine Vestergaard.

Den yngsta deltagaren är 25 år och de äldsta är 65 år, men gemensamt är att de alla har någon form av psykisk funktionsnedsättning.

Sedan hösten 2009 deltar de i ett interventionsprojekt som leds av Mona Eklund och Christel Leufstadius på Lunds universitet. Tanken är att förbättra möjligheterna för personer med psykiska funktionshinder att ha en meningsfull sysselsättning i sin dagliga verksamhet.

När Hantverkshuset startade upplevde Ann-Cathrine Vestergaard att det saknades ställen där man fokuserade på möjligheterna.

– Vi upplevde att de få som fanns mer såg till människors svårigheter och problem. Vi känner att man får en mycket större utveckling om man jobbar på den positiva delen, säger hon.

På Hantverkshuset möts man av ett myller av aktiviteter. I köket, snickeriet eller i textilverkstaden arbetar deltagarna på sina alster. I varje hörn och på varje vägg sitter resultatet av många timmars arbete.

– Glädjen sitter på väggarna, som deltagaren Agneta säger.

Ändå såg personalen på Hantverkshuset möjligheten att utveckla verksamheten vidare, när projektet startade. Ann-Cathrine är tydlig med att det alltid finns mer att göra.

Ett av målen som personalgruppen valt att arbeta med var ökat ansvarstagande. Samtal förs med deltagarna på gemensamma stormöten och i individuella utvecklingssamtal.

Det största arbetet görs ändå i de dagliga aktiviteterna. Ann-Cathrine berättar om deltagaren som började med att passa brödet i ugnen. Numera lagar han mat tillsammans med en annan deltagare varje fredag, utan personal.

– Att deltagarna tar så mycket ansvar som möjligt kan man hela tiden utöka, säger hon.

Ett annat mål är att de som kommer till Hantverkshuset ska få större användning av sina färdigheter och kunskaper. Hjälp till personlig utveckling är det tredje målet i projektet. Genom att prata mer om det hoppas personalen kunna uppmuntra tankar om framtida praktik och arbetsmöjligheter.

Tidigare har de haft tillgång till en praktikanskaffare, men tjänsten är för tillfället vakant. Ann-Cathrine hoppas att den tillsätts så småningom.

Hantverkshuset har också en del uppdrag som är mer förankrade i arbetslivet. De får olika beställningsjobb och har nyligen avslutat ett större konstprojekt. Den nyöppnade Södermottagningen i Helsingborg har exempelvis beställt utsmyckning till sina lokaler.

– Det handlar om att utvecklas och lära sig nya saker och vara delaktig i en gemenskap. Det är många som vittnar om att det känns jättebra att kunna gå upp och komma iväg och veta att någon väntar på en, säger Ann-Cathrine.

I början av projektet intervjuades tio av deltagarna. De tyckte att det viktiga med verksamheten bland annat var att få en rytm under veckan och att kunna se positivt på framtiden. Deltagarna kände också ansvar för andra personer och för verksamhetens aktiviteter.

Förhoppningen är att projektet ska nå ut till andra och öka förståelsen för vad sysselsättning inom daglig verksamhet innebär. Hon hoppas också att andra dagliga verksamheter kan inspireras att prata mer med varandra. Att våga prata om både bra och dåliga saker och att våga ifrågasätta sina gamla vanor.
Jag känner mig så himla lycklig att vi blev utvalda. Vi var ganska många som var nere i Lund på utbildning hösten 2009, men vi blev utvalda, säger Ann-Cathrine innan hon fortsätter dagen med planering av brödbak och matlagning tillsammans med deltagarna i Hantverkshuset.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.