Hoppa till innehåll

TA nr 3

2010-10-30 Yogan tystar "surret" hos forna marinkårssoldater

Efter sin tjänstgöring i Vietnamkriget drabbades marinkårssoldaten Paul Malboeuf av posttraumatisk stress. När han fick kontakt med Yoga Warriors lärde han sig att hantera sina symptom. Yoga hjälper krigsveteranerna att släppa det mentala surret och förankra sig i sina kroppar, säger Lynn Stoller, arbetsterapeut och yogalärare, som hjälpt till att utveckla behandlingsprogrammet

2010-10-30 Yoga Warriors hjälper krigsveteraner

I USA har ett särskilt behandlingsprogram utformats för att hjälpa dem som lider av posttraumatisk stress. Den bygger på den uråldriga österländska principen om att förena kroppen och sinnet i nuet och går under namnet Yoga Warriors.

2010-10-30 Bildterapi mot Posttraumatiskt stressyndrom

Maria Mörner är arbetsterapeut på Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö. Hon använder bildterapi som redskap för att hjälpa flyktingar att bearbeta traumatiska händelser och läka själen. Hon träffar många som lider av Posttraumatiskt stressyndrom – PTSD.

2010-10-30 Färgerna hjälper Layla rensa ut plågsamma minnen från Irak

Varje onsdag gör Layla en tågresa från Helsingborg till Malmö och Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade på Drottninggatan. Här finner hon lugnet och hjälpen för att fortsätta sin rehabiliteringsresa. År 2007 kom hon till Sverige som asylsökande kurd efter tio års förföljelse i Irak.

2010-10-30 Med (H)järnkoll på attityder

Med Attityduppdraget har HANDISAM fått sitt kanske allra svåraste uppdrag hittills – att försöka förändra människors attityder till personer med psykisk ohälsa och öka kunskapen om dessa. Arbetet med det riksomfattande projektet som döpts till (H)järnkoll – slå hål på myter om psykisk ohälsa – började vid årsskiftet och pågår till och med 2011. – Psykisk ohälsa är en folksjukdom, men vi bär på föreställningen att det gäller någon annan, inte oss själva. Vi vill visa att vem som helst kan drabbas oavsett ålder, kön och social rang, säger Richard Bracken, projektledare för Attityduppdraget

2010-10-30 Ansvar ger glädje på Hantverkshuset

Ett nytt forskningsprojekt har väckt liv i diskussionerna om meningsfullhet på Hantverkshuset som är en daglig verksamhet i Helsingborg. Här har arbetsterapeuten Ann-Cathrine Vestergaard arbetat sedan starten 1996. – Idén med vår verksamhet är att ta vara på människors färdigheter och förmågor, säger hon.

2010-10-30 PS Young Support – nytt webbaserat stöd för unga

Unga som ger hjälp och stöd till en anhörig eller kompis som har psykiska besvär mår ofta själva väldigt dåligt. De tar ett stort ansvar samtidigt som de ska klara av skolan och egna aktiviteter. Projektet PS Young Support vid Göteborgs universitet utvecklar nu ett webbaserat stöd för dem.

2010-10-30 "De nya riktlinjerna sätter press på primärvården”

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom har lagt fokus på åtgärderna och inte utifrån ett yrkesperspektiv. – Nu gäller det att vi tar tag i dem och använder oss av riktlinjerna offensivt. Det här är en möjlighet för oss att komma in mer i primärvården, säger Birgitta Lundgren Pierre som varit FSAs representant i en expertgrupp inför framtagandet av riktlinjerna.

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.