Hoppa till innehåll

Supported Employment: En ny arbetsmarknad står för dörren

En strategi för arbetsrehabilitering, som nu introduceras i Sverige, kan öppna en ny arbetsmarknad för arbetsterapeuter inom psykiatrin. Strategin som väcker stora förhoppningar, bland annat hos Socialstyrelsen, är Supported Employment, SE. Den utgår ifrån den evidensbaserade modellen Individual Placement and Support, i dagligt tal kallat IPS.

Bildtext: Ulrika Bejerholm leder ett forskningsprojekt om Supported Employment. Hon spår en ny arbetsmarknad för arbetsterapeuter inom psykiatrin.

Text och foto: Tomas Lundenmark

Arbetsterapeuten och doktor i medicinsk vetenskap, Ulrika Bejerholm, vid Lund universitet leder ett forskningsprojekt som syftar till att studera hur effektivt SE är i en svensk arbetsrehabiliteringskontext och i det svenska välfärdssystemet.

– Om IPS får den betydelse i Sverige som internationell forskning visar, så öppnar det nya vägar i arbetslivet för personer med psykisk funktionsnedsättning samtidigt som arbetsterapeuter får tillgång till en ny profession som arbetscoach, eller arbetsspecialist som jag föredrar att kalla den, säger Ulrika Bejerholm.

IPS är en väletablerad och definierad metod som i grova drag innebär att en stödperson, arbetscoach, hjälper personen med psykiskt funktionshinder att definiera och hitta ett arbete som matchar hans eller hennes intresse och behov. Den arbetssökande processen sätts igång omedelbart. Stödet upprätthålls så länge det behövs och stödpersonen integrerar sitt arbete i personens övriga psykiatriska behandling, rehabilitering och försäkringskassans och arbetsförmedlingens insatser.

Arbetscoacherna är nyckelpersonerna i IPS och i samverkan mellan olika rehabiliteringsaktörer.

Efterfrågan på evidensbaserad behandling för psykiskt funktionshindrade har ökat markant i Sverige på senare år. Socialstyrelsen har uttalat att SE ska vara en del av de satsningar som gäller i framtiden. Det är också skälet till att FSA nu drar i gång kurser i IPS. Den första utbildningen arrangerar FSA senare i vår under Ulrika Bejerholms ledning. Kursen genomförs 26-27 i maj i Stockholm. (Se annons i detta nr av TA, reds notering).

– Det är viktigt att arbetsterapeuterna är med från början när ett nytt arbetssätt formas, säger Anna Burén, FSAs utbildningsansvariga

Ulrika Bejerholm anser att arbetsterapeuter med sin kunskap och professionella inriktning har utmärkta förutsättningar för att arbeta i det nya yrket i framtiden.

SE är en form av arbetsrehabilitering som skiljer sig från den stegvisa arbetsförberedande träningsmodellen som försäkringskassa och arbetsförmedling förespråkar.

Istället för att en person stegvis tränar upp sina förmågor för att eventuellt arbeta innebär SE att en person som vill arbeta får direkt vägledning i att nå, få och behålla ett arbete. (Se fakta om arbetscoachens arbete).

Att ha möjlighet till arbete är en viktig faktor i rehabiliteringen. På sikt har arbete visat sig medföra förbättringar av psykiska symtom, social funktion, självkänsla, självförverkligande, egenmakt, livskvalitet, ekonomiskt oberoende och delaktighet i samhället. Arbete strukturerar tiden och skapar balans i dagliga aktiviteter. Denna utgångspunkt är även central för arbetsterapeuternas arbetssätt.

Få människor med psykiska funktionsnedsättningar är i arbete idag.
– Förhoppningen är att forskningsresultatet visar att SE är effektiv och verkningsfull och att SE på sikt kan implementeras och ligga till grund för den evidensbaserade praktiken, säger Ulrika Bejerholm.

Deltagarna i projektet är personer med långvariga psykiska funktionsnedsättningar med fungerande kontakt inom psykiatrin i Malmö. De är i yrkesverksam ålder, mellan 20-65 år. De förstår och kommunicerar på svenska och har inga fysiska funktionsnedsättningar.

120 personer med långvariga psykiska funktionsnedsättningar är med. De har delats in i två grupper. 60 personer tar del av SE och träffar arbetscoacherna. Den andra hälften fortsätter med den rehabilitering som de redan har. Forskningsprojektet i Malmö utgår från Vårdalinstitutet vid Lunds universitet och utförs i samarbete med Finsam, ett samordningsförbund där Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Malmö kommun, och Region Skåne ingår.

Projektet finansieras av bland annat Vårdalinstitutet där forskningen ingår i forskningsplattformen ”Långvarigt psykiskt sjuka och/eller funktionshindrade”. Även FAS och Finsam är med i finansieringen.

Ulrika Bejerholm har en postdoctjänst på Vårdalinstitutet. Hon handleder två arbetsterapeutdoktorander vilket medför ett tydligt arbetsterapiperspektiv i forskningen. En doktorand i nationalekonomi är även med och ska bland annat studera omfattningen av de hinder som finns i de traditionella rehabiliteringsmetodernas stelbenta regelverk.

Forskningsprojektet startade 2008 och avslutas 2012.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.