Hoppa till innehåll

Med ambition att synas mer

”Vi som utskott måste synas mer i tidningen och på hemsidan”. Det var några av synpunkterna när utskotten samlades till Utskottskonferens den 29 och 30 januari på FSAs kansli i Nacka. Att få till bättre kommunikation om planerade aktiviteter, nätverk och diskussionssidor engagerade deltagarna. Under året kommer utskotten därför förbättra informationen på FSAs webbplats.

Bildtext: Psykiatriutskottets ledamöter under utskottsträffen den 29 och 30 januari i Nacka. Från vänster: Monica Rydén, Agneta Johansson, Sofia Ringvall, Gunilla Wahlström Wärngård och Maria Larsson.

Text och foto: Christina Lundqvist

FSAs utskott träffas varje år för planering och inspiration för det kommande verksamhetsåret. I år deltog 26 ledamöter från 11 utskott.

En av utskottens viktigaste uppgifter är att bevaka sitt område och föreslå och planera för kompetensutveckling inom området.
Utskotten har också i uppgift att svara på frågor inom utskottsområdet. Många utskott har diskussionssidor på FSAs webbplats där man kan ställa frågor. Utskotten besvarar även remisser som berör deras område.

Under 2010-2011 planeras nätverksdagar för demensutredning/intervention, ortopedi, stroke, palliativ vård, vårdval m.m. Kurser eller workshops planeras för arbetsrehabilitering, orientering och förflyttning vid synnedsättning och arbetsterapi inom psykiatri.

Flera utskott arbetar aktivt för att kartlägga och initiera arbetsterapiprogram inom sina områden.

Fakta/utskotten

Följande utskott finns inom FSA:

 •  Arbetsrehabilitering
 •  Barn och ungdom
 •  Geriatrik- och äldre
 •  Neurologi och medicin
 •  Onkologi och medicin
 •  Ortopedi
 •  Primärvård
 •  Psykiatri
 •  Reuma
 •  Smärta
 •  Syn
 •  Vuxenhabilitering

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.