Hoppa till innehåll

Här är FSAstuds nya styrelse

FSAstuds centrala styrelse representeras av studenter från sju av landets utbildningsorter; Göteborg, Jönköping, Luleå, Lund, Norrköping, Umeå och Örebro, och studenterna kommer ifrån olika terminer. Från Stockholm finns tyvärr nu inga representanter men om ni är intresserade så hör gärna av er till oss i styrelsen.

Vissa ledamöter har suttit med i denna styrelse sedan tidigare, medan andra är nya.

Styrelsen utgörs av traditionella poster (ordförande, vice ordförande, sekreterare, ledamöter), arbetsutskott (AU), kontaktperson för Saco Studentråd, representant för Utbildnings- och forskningsrådet (UoF) samt internationell kontaktperson.

AUs arbetsuppgifter går  ut på att förbereda verksamhetsberättelsen inför årsmötet och tar beslut om äskanden från de lokala styrelserna. Saco Studentråd är Sveriges största frivilliga studentorganisation och drivs av studenter för studenter och som arbetar med frågor som rör utbildnings- och arbetsmarknadspolitik.

FSAstud är medlem i Saco Studentråd, som ingår i Saco. Vår kontaktperson för Saco Studentråd fungerar som en kommunikationslänk mellan FSAstud och Saco Studentråd.

Utbildnings- och forskningsrådets (UoF) representant fungerar som en länk mellan FSAstud och UoF. UoF har till uppgift att följa den utbildningspolitiska debatten och utvecklingen i Sverige. Centrala styrelsen har även en
internationell kontakt som utvecklar ett samarbete med Norge.

Under 2010 kommer FSAstuds centrala styrelse att jobba utifrån två arbetsgrupper: arbetsmarknadsgruppen och marknadsföringsgruppen. Arbetsmarknadsgruppen ska utforska nya marknader som är aktuella för arbetsterapeuter, där man ska söka efter arbete som går på kompetens istället för yrkestitel. Vidare diskuteras att det kan bli aktuellt och skriva en motion till FSAs fullmäktige som äger rum i november.

Fullmäktige är FSAs högsta beslutande organ där både arbetsterapeuter och arbetsterapeutstudenter deltar i beslut om FSAs framtid.

Marknadsföringsgruppen kommer att ha kontakt med tidskriften Arbetsterapeuten, där samtliga utbildningsorter kommer att berätta om deras styrelsearbete och vad som händer på orten under 2010. Marknadsföringsgruppen kommer också att fokusera på vad vi kan göra för att locka fler FSAstud medlemmar samt hitta nya kreativa sätt att marknadsföra arbetsterapeutisk kompetens under Arbetsterapins dag.

Arbetsgruppernas fokusområden är beslutade med hänsyn till de mål för styrelsens arbete 2010 som klubbades vid FSAstuds årsmöte i november 2009, nämligen att styrelsen ska:

  • verka för att öka kunskapen om FSA och FSAstud.
  • verka för ett ökat samarbete FSAstud utbildningsorterna emellan.
  • verka för att sprida kunskap och väcka intresse för arbetsterapi i samhället.

Härmed startar vi en resa genom Sverige där vi kommer att stanna vid varje utbildningsort som då kommer att skriva en artikel utifrån den lokala styrelsens verksamhet. Först ut är Luleå.

Ordförande
Emma Jansdotter, emmajansdotter@hotmail.com

Vice ordförande
Isabel Carvajal, akaaca-8@student.ltu.se

Göteborg:

Terese Tällberg, Terese.tallberg@hotmail.com
Josefin Madsen, josefinmadsen@gmail.com
Jönköping:

Johanna Jacobsson, johannaullrika@hotmail.com
Rebecka Sandström, saendstroem@hotmail.com
Norrköping:

Lena Sternmark, lenst702@student.liu.se
Emma Niklasson, emmni023@student.liu.se
Luleå:

Sofia Wessung, sofste-4@student.ltu.se
Rebecca Nilsson, Rebecca.nilsson87@hotmail.com
Lund:

Annica Lauruschkus, annica_lauruschkus@hotmail.com
Hedvig Österberg, heddi@live.se
Umeå

Emma Björk, embj0006@student.umu.se
Markus Kokkonen, supermarx78@gmail.com
Örebro:

Sanna Dahlander, sanna.dahlander@gmail.com

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.