Hoppa till innehåll

ENOTHE ger utbildningarna en europeisk dimension

ENOTHE (European Network of Occupational Therapy in higher Education) är ett europeiskt nätverk för högre utbildning inom arbetsterapi som funnits sedan1994. Nätverket fick medel som ett Erasmusnätverk 1997 och har i år sitt sextonde möte. Den här gången äger det rum i Stockholm mellan den 14 och 16 oktober. – Utan nätverkets jobb skulle det inte finnas samma kvalitetssäkring i utbildningarna, säger Sofia Vikström, ENOTHEs president.

Text: Catharina B Tunestad
Foto: Colourbox

I dagsläget har ENOTHE cirka 400 medlemmar från 43 olika länder där olika utbildningsinstitutioner runt om i Europa utgör den största delen, följt av olika organisationer, bland annat COTEC (den europeiska motsvarigheten till FSA) och FSA. Man kan även vara individuell medlem.

Sofia Vikström har varit med i styrelsen sedan 2007 och blev vald till ENOTHEs ordförande, eller president som det heter i det här sammanhanget, för drygt två år sedan. Till vardags är hon lärare och programdirektor på grundutbildningen i arbetsterapi på Karolinska Institutet.

Hur är det att vara styrelseordförande för ENOTHE?

– Det är enormt lärorikt, men ganska logistiskt knepigt eftersom alla i styrelsen har krävande avlönade arbeten och gör sitt jobb för ENOTHE vid sidan om. Men att få resa runt till och få en inblick i olika arbetsterapeututbildningar i Europa väger upp arbetsbördan.

Varför behövs ENOTHE?

– För att öka och säkra kvaliteten på arbetsterapiutbildningar, både i Sverige och övriga länder i Europa. Vi underlättar för utbildningar att få till en europeisk dimension och att insynen i utbildningarna ökar, samt förståelsen.

Varför är insynen så viktig?

– Det gör det lättare för oss att kvalitetssäkra att studenterna får det de behöver lära sig, oavsett var de studerar någonstans.

– Öppenheten har varit en viktig del att arbeta för i utbildningarna. Ett EU-drivet projekt vid namn TUNING har arbetat med just detta där ENOTHE och COTEC har haft en gemensam arbetsgrupp.

– Innan nätverket och TUNING-arbetet fanns hade vi inte alls samma inblick i andra länders arbetsterapiutbildningar. Vi visste inte vilka kompetenser som uppfylldes vid examinationerna.

Vad har ni gjort för att komma åt detta dilemma?

– TUNING-gruppen har bland annat utarbetat 35 specifika kompetenser som måste uppfyllas för en fil. kand (Bachelor) och Masterexamen som vi rest som ett gemensamt krav (se FSAs webbplats för att läsa mer om kompetenserna).

– I Sverige har även Högskoleverket, tillsammans med FSA och utbildningarna, formulerat ett antal nationella kompetenser som i stort sätt motsvarar ENOTHEs.

Vad har Bolognasystemet inneburit för ENOTHE?

– Bologna är en förutsättning för vårt arbete inom nätverket, utan det skulle det vara betydligt svårare. Till exempel görs EU-projekt av medlemmar där internationella kursmoduler utarbetas. Då är det av stor vikt att ha samma idé och struktur när man formulerar mål, aktivitet och examinationsform.

Vad ser du för- och nackdelar med Bologna?

– Personligen tycker jag Bolognasystemet är bra då det synliggör både undervisning och lärandemål så att dessa hänger samman med examinationen på ett tydligare sätt.

– Som lärare ser jag däremot vissa svårigheter att översätta den sjugradiga betygsskalan som en del medlemsinstitutioner använder till Karolinska Institutets tregradiga betygssystem med Icke godkänd, Godkänd och Väl godkänd.

– En färsk rapport från KI visar att det finns en risk att man förenklar lärandemålen när man går från tvågradig till tregradig betygsskala. Trots det anser jag att fördelarna överväger.

Berätta mer om vad ni gör i ENOTHE!

– Vi initierar och stödjer olika internationella utbildningsprojekt och uppmuntrar medlemmarna att samarbeta med varandra. För närvarande har vi exempelvis två projekt som tillsammans med ENOTHE utvärderar kommuninriktad rehabilitering i den sociala sektorn.

– Vi stöttar även nya utbildningar i Europa och hjälper dem att introducera Bolognasystemet. I Polen har vi nyligen utsett ett forum för att stödja uppbyggnaden av fem nya utbildningar.

På vilket sätt stödjer ni dem?

– Både äldre och nya utbildningar kan köpa kvalitetsgranskning av våra experter inom nätverket som är medlemmar; en så kallad Peer-review. Dessa tar alltid stor hänsyn till institutionens egna behov och önskemål och gör intervjuer med forskare, lärare och studenter när det gäller övergripande kvalitet, kursplaner, lärandemål och examination.

– Sedan finns möjligheten för nya utbildningar att delta i EU-projekt som  kallas för Intensive Programmes. Det är en två veckor lång intensivutbildning på ett tema, exempelvis hur man arbetar evidensbaserat. Utbildningen riktar sig till såväl studenter som lärare på orten, där tanken är att de för kunskaperna vidare i undervisningen på sin institution och sitt språk.

Hur arbetar ni rent praktiskt? Ni är ju rätt många!

 – Vi har dels en årlig konferens som pågår under tre dagar. Nu senast var vi i La Corona i Spanien. Nästa möte blir i Stockholm i oktober. Däremellan träffas vi i styrelsen på Skype drygt varannan månad.

– Vi har också ett gemensamt styrelsemöte varje år med COTECs styrelse, så att vi koordinerar vårt samarbete på den europeiska arenan.

– Vi svarar även på remisser från olika myndigheter i Europa, bland annat med fokus på hur man kan öka anställningsbarheten för olika missgynnade grupper i samhället, samt hur vi hanterar den växande skaran äldre människor.

Vad är den största nyttan med nätverket?

– Att vi erbjuder en mötesplats där medlemmarna kan hitta olika samarbetspartners för att öka rörligheten, inte bara i Europa utan även i övriga världen. Det ger också många fina pedagogiska idéer för hur och vad man kan undervisa om i sitt program.

Är det något särskilt du vill framföra till TAs läsare?

– Jag skulle vilja uppmana alla arbetsterapeuter som är intresserade av utbildning i någon form och även studenter, att ta del av kunskaper i vårt nätverk!

– Studenter som läser på utbildningsinstitutioner som är medlemmar i ENOTHE har exempelvis en möjlighet att driva egna projekt som de får redovisa på våra årliga möten.

– Jag vill även passa på och berätta att vi kommer att få en ny verkställande direktör i höst, Gitte Mathiasson, som har sitt säte på högskolan Metropolitan College of Occupational Therapy i Köpenhamn. Det innebär att ENOTHEs administrativa huvudkontor flyttar från Amsterdam till Köpenhamn i oktober.

– Det ska bli spännande att se vad det för med sig, avslutar Sofia Vikström.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.