Hoppa till innehåll

"Bologna ger oss högre status"

Kristina Nilsson, 30 år, har varit verksam som arbetsterapeut i några år. Hon läser till en magisterexamen i Göteborg parallellt med arbetet på Sahlgrenska sjukhuset. För henne är förändringarna som Bolognasystemet för med sig starkt kopplade till yrkets framtid. Det här gynnar forskningen och ger oss högre status, säger hon.

Bildtext: Studenten Kristina Nilsson anser att man måste betrakta Bologna ur ett större och långsiktigt perspektiv. Hon läser till en magisterexamen vid sidan av arbetet på Sahlgrenska.

Text och foto: Carina Öman

15 poäng för en kurs istället för 10 som tidigare. Där börjar och slutar Kristina Nilssons personliga och praktiska erfarenheter av Bolognasystemet.

– Men man får se det i ett större perspektiv. På sikt leder genomförande av systemet till många fördelar, säger hon.

En sådan är att kunskaperna inom kåren kommer att öka totalt sett när möjligheten att läsa till master öppnar sig menar hon och tillägger:

– Det gör oss arbetsterapeuter mer attraktiva.

En annan är den koppling mellan teori och klinisk verklighet som uppstår när arbetsterapeuter, som är utbildade på den avancerade nivån, rör sig ute i arbetslivet. Den har hon också själv upplevt mycket påtagligt. Att hon börjat studera på nytt beror nämligen på att hon kunnat använda kunskaper från ett forskningsprojekt till en uppsats.

– Den här kopplingen är väldigt viktig, bland annat därför att den leder till fler och nya möjligheter till evidensrapportering, som i sin tur för forskningen framåt. Vi får en bättre arbetsterapi tack var den.

Ändå kan Kristina Nilsson se faror med en alltmer teoretisk utbildningsinriktning. En arbetsterapeut möter människor av kött och blod. Det är centralt att det mötet förblir i grunden empatiskt. Hon befarar också att en allt längre utbildning, som kan krävas av konkurrensskäl, utestänger vissa blivande studenter helt och att färre orkar ta sig till den avancerade nivån när den nu blivit tvåårig.

– Förståelsen för hur man bemöter patienter på ett bra sätt borde dock kunna lösas med längre eller fler praktikperioder.

Möjligheten att studera och arbeta i andra länder, som Bolognasystemet är tänkt att öppna, upplever Kristina Nilsson också finns där.

– Jag försökte själv skaffa en praktikplats när jag gick min grundutbildning. Men det var svårt att ordna och så blev det aldrig av. Idag upplever jag att studenterna har lättare att få komma ut. Det är oerhört positivt.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.