Hoppa till innehåll

TA nr 2

2010-10-30 FSAstuds nya ordförande: Hon vill fånga upp fler gymnasieelever

På FSAstuds nya ordförande, Emma Jansdotter, 28, växer ingen mossa. Åren innan hon började på arbetsterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet, arbetade hon som krogdealer på Casino Cosmopol i Göteborg, där hon snabbt avancerade och fick en ledande ställning bland de övriga cropiererna. Hon ryckte även in som servitris, vilket hon fortfarande extraknäcker som vid sidan av studierna när andan faller på.

2010-10-30 ”Det är dags för ett nytt synsätt"

Om intentionerna i det centrala löneavtalet förvaltas på rätt sätt ger det de lokala parterna stort ansvar och inflytande. Syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. Detta kräver en fungerande dialog och att den lönesättande chefen har ett verkligt mandat. Tyvärr är det långt ifrån alla kommuner och landsting som lever upp till innebörden i det centrala löneavtalet.

2010-10-30 FSAs vykortskampanj - vad hände sen?

I samband med Arbetsterapins dag i oktober förra året initierade FSA en vykortskampanj. Läsarna uppmanades att skicka ett vykort till en lokal politiker, en personalchef eller någon annan som kan påverka den lokala lönebildningen med frågan: Har du en rimlig lön? Men vad hände efter det?

2010-10-30 "Dramatisering ger en djupare förståelse"

Sissel Horghagen har hittat ett inspirerande sätt att presentera sina forskningsresultat. Med dramatikens hjälp ger hon röst åt en av Norges första arbetsterapeuter. – Att blanda kultur och vetenskap bidrar till en djupare förståelse och ger ett större sammanhang, säger hon.

2010-10-30 Så jobbar arbetscoachen

Supported Employment enligt Individual Placement and Support (IPS) är en internationellt evidensbaserad arbetsrehabiliteringsmodell för personer med psykisk funktionsnedsättning.

2010-10-30 Supported Employment: En ny arbetsmarknad står för dörren

En strategi för arbetsrehabilitering, som nu introduceras i Sverige, kan öppna en ny arbetsmarknad för arbetsterapeuter inom psykiatrin. Strategin som väcker stora förhoppningar, bland annat hos Socialstyrelsen, är Supported Employment, SE. Den utgår ifrån den evidensbaserade modellen Individual Placement and Support, i dagligt tal kallat IPS.

2010-10-30 Ett tillgängligt samhälle för alla – en medborgerlig rättighet?

Artikelserie, del 2 - Tillgänglighet

2010-10-30 ENOTHE ger utbildningarna en europeisk dimension

ENOTHE (European Network of Occupational Therapy in higher Education) är ett europeiskt nätverk för högre utbildning inom arbetsterapi som funnits sedan1994. Nätverket fick medel som ett Erasmusnätverk 1997 och har i år sitt sextonde möte. Den här gången äger det rum i Stockholm mellan den 14 och 16 oktober. – Utan nätverkets jobb skulle det inte finnas samma kvalitetssäkring i utbildningarna, säger Sofia Vikström, ENOTHEs president.

2010-10-30 Missgynnade grupper i fokus på ny innovativ distanskurs

Ålder, etnicitet, kön och funktionsnedsättning; många missgynnas på arbetsmarknaden utifrån dessa faktorer. Vad kan då arbetsterapeuter göra åt detta? Med EU-projektet EEE4all hoppas man bana väg för en förändring. Den 7 april går startskottet i Norrköping, Berlin, Sheffield och Heerlen.

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.