Hoppa till innehåll

Ledaren | "Viktigt arbetsterapeuter planerar strategiskt för sin utveckling"

Ledaren

Text: Lena Haglund, förbundsordförande
E-post: lena.haglund.fsa@akademikerhuset.se

Vi har nu lagt 2009 bakom oss och kan se fram emot, inte bara ett nytt år, utan även ett nytt decennium. Vid ett årsskifte, och särskilt när det är ett nytt decennium, summerar man gärna tidigare år samtidigt som man formulerar en vision om framtiden.

Frågor relaterade till vårt arbete rör ofta frågor kring arbetsmarknad och arbetsinnehåll. Detta är de två centrala uppgifterna för FSA; att arbeta med rättigheter på arbetsmarknaden och att stödja den individuella medlemmens möjlighet till professionell utveckling.

När det gäller arbetsmarknaden så har FSA tillsammans med de övriga förbunden i AkademikerAlliansen valt att inte säga upp löne- och villkorsavtalet med SKL.

Inte heller arbetsgivaren har sagt upp avtalet. Detta innebär att vi fortsätter på den inslagna vägen där det lokala lönearbetet ska vara navet i lönebildningen. Förbundsstyrelsen är fullt medveten om att alla landsting och kommuner ännu inte lyckats leva upp till intentionerna i avtalet men vår uppfattning är att vi når bättre löneläge för den enskilde arbetsterapeuten genom individuella lönesamtal och genom lokalfackliga lönepläderingar och löneavstämningar, än genom ett centralt avtal med en angiven procentsats eller krontal.

När det gäller arbetsinnehåll och den professionella utvecklingen vill jag särskilt lyfta fram vikten av att göra en egen plan för den framtida arbetssituationen. ”vad vill jag jobba med om fem, tio år?”, ”vilket arbetsinnehåll vill jag ha?”, ”vilka resurser och tillgångar har jag som person" och "hur kan jag utveckla dem vidare?” sant ”vilken kompetens behöver jag fort- och vidareutbildning inom för att nå den arbetstillfredsställelse jag gärna skulle vilja ha?”.

Alla dessa frågor är exempel på frågor man kan och borde ställa sig själv då och då. I årets första nummer av tidskriften Arbetsterapeuten har vi valt att intervjua några kollegor som utvecklat sin arbetssituation mot ledarskap på olika sätt. Artiklarna visar att utbildningen till arbetsterapeut innehåller kunskapsområden som är en utmärkt grund för ledarskap i olika former. Bredden på utbildningen gör att kunskapen kan tillämpas på en mängd olika områden.

Framtidens ledare måste exempelvis kunna engagera sin medarbetare; att engagera och motivera människor till egen aktivitet är en hörnsten inom arbetsterapi. Denna kunskap borde vara mycket tilltalande för verksamhetsansvariga inom vården och omsorgen.

Men den egna planen för en framtida arbetssituation kan innehålla många fler dimensioner än ledarskap. Man kanske vill arbeta och fördjupa sig inom ett särskilt område inom arbetsterapi, specialistutbildningen kan då vara ett alternativ.

Att byta arbetsgivare, kanske starta eget kan vara ett annat.

Det gemensamma för alla arbetsterapeuter är att man arbetar med frågor som rör människans möjlighet att klara sina vardagliga aktiviteter och möjlighet till delaktighet i samhället.

Denna kompetens torde och borde bli mycket intressant i det livsstilinriktade samhälle som enligt många forskare håller på att växa fram. Vägledning, coachning, guidning i sina val kommer att bli en efterfrågad insats från många människor. Arbetsterapeuter kan här bidra med sin kompetens på ett betydande sätt. Vår utredning av personens egna resurser, den situation och miljö personen befinner sig i är central för att förstå sambandet mellan val och egen aktivitet.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-11-29

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.