Hoppa till innehåll

”Alla är bra på någonting”

När personalen åt julbord i december fick de en glad överraskning när kommunalrådet Gunnar Hedborg i Uppsala stegade in på restaurangen med beskedet: Åmynningen har utsetts till årets goda arbetsplats i Uppsala! – Då spred sig ett jubel i lokalen, berättar Anna Nylund som är arbetsterapeut och handledare på OrdBild, en av de dagliga verksamheterna inom Åmynningen.

Bildtext: Från vänster: Mari Ekh, Åmynningens verksamhetschef, Josefin Tenefors och Anna Nylund, arbetsterapeuter på OrdBild – center för bildstöd och tidningen Snabelposten.

Text och foto: Catharina B Tunestad

Totalt 53 arbetsplaster var nominerade till årets goda arbetsplats i Uppsala kommun där Åmynningen tog hem segern i början av december.

”Med ett målmedvetet utvecklingsarbete, i kombination med ett genuint engagemang bland medarbetarna, visar Åmynningen att det goda medarbetarskapet bidrar till både hög kvalitet och positiva ekonomiska resultat”, löd juryns motivering under ledning av stadsdirektör Kenneth Holmstedt.

Förutom äran delades ett pris på 25 000 kronor ut. Pengarna använde Åmynningen till ett gemensamt firande på restaurang Ugglan för samtliga arbetstagare och anställda inom verksamheten.

 – Det var en rolig och lyckad kväll, säger Anna Nylund, arbetsterapeut på OrdBild – Center för bildstöd.

Anledningen till att Åmynningen utsetts till årets goda arbetsplats tror hon beror på att alla inom verksamheten strävar efter samma mål; att öka arbetstagarnas självständighet och att alla och känner sig delaktiga.

 – Vi känner att vi gör något mycket betydelsefullt.

Tidskriften Arbetsterapeuten träffar henne och arbetsterapeutkollegan Josefin Tenefors, en dryg månad efter utmärkelsen på Knivstagatan 6 i centrala Uppsala. Här delar OrdBild lokal med tidningen Snabelposten som också är en daglig verksamhet inom Åmynningen. Här arbetar även handledarna Christer Arvidsson och Natalia Georges som har en datorteknisk bakgrund.

I samma hus, våningen ovanför, sitter verksamhetschefen Mari Ekh som gärna kommer ned att prata med de anställda och brukarna då och då, eller arbetstagarna, som handledarna föredrar att kalla dem då det är ett arbete de utför som alla andra, med krav på produktion och effektivitet i olika nivåer.

Här råder inget avstånd mellan medarbetarna och ledningen. Det gäller även de övriga tretton arbetsplatserna som är utspridda över Uppsala, det geografiska avståndet till trots.

Inom Åmynningen känner de flesta varandra. De anställda har regelbundna arbetsmöten och trivselfaktorn är genomgående hög. Arbetstagarna har möjlighet att prova sig fram på olika arbetsplatser under praktiktiden på fyra veckor innan de bestämmer sig för att börja jobba fast på ett ställe. På så sätt lär de också känna många inom verksamheten.

– Det är bra stämning här. Det händer saker hela tiden. Vi ser att arbetstagarna utvecklas hela tiden, det är kul. Vår inställning här är att alla är bra på någonting, säger Josefin och berättar att de är ett gäng som snart ska åka till Tyskland för att testa ett nytt kognitivt hjälpmedel då de ingår som testpersoner i en av Hjälpmedelsinstitutets projekt.

Josefins kommentar om att alla är bra på någonting återspeglar Åmynningens grundvärdering, att alla kan delta i arbetslivet. Enheten arbetar efter Supported Employment. Det innebär att handledarna ger arbetstagarna det stöd de behöver för att kunna utföra arbetet så självständigt som möjligt. Inom samtliga arbetsgrupper arbetar man efter metoderna KASAM och Spegling, som är väl bekanta för arbetsterapeuter.

Annas och Josefins primära uppgift, liksom de övriga handledarna, är att coacha arbetstagarna. Men det arbetsterapeutiska perspektivet följer dem i arbetet och är till stor nytta menar de.

– Vi har ju ett visst tänk med oss från utbildningen och våra tidigare arbeten inom landstinget och kommunen. Det känns privilegierat att ha en kollega som man kan utbyta arbetsterapeutiska termer och begrepp med, säger Anna och sneglar på Josefin som nickar instämmande:

– Den största skillnaden med att vara arbetsterapeut här är att vi inte arbetar individbaserat som man traditionellt gör som arbetsterapeut, utan mot gruppen, förklarar hon.

Arbetstagarna har dock en individuell utvecklingsplan och följs upp med enskilda samtal. De har även individuella arbetstider; några arbetar längre pass medan andra börjar lite senare och arbetar halvtid.

På OrdBild tillverkar man inte bara kognitiva hjälpmedel för dem som behöver det, man anpassar dem även till den enskilde arbetstagarens behov och arbetsplatsen där hon eller han arbetar. Man vänder sig till alla med behov av bildstöd och andra enkla kognitiva hjälpmedel, oavsett funktionshinder och var man bor i landet.

De tar också emot beställningar från andra arbetsterapeuter, kommunen, landstinget, dagliga verksamheter, särskolor och allmänhet då det inte krävs någon förskrivning av hjälpmedlen.

I Uppsala län kan man numera få bildstöd utskrivet som individuellt hjälpmedel, det kallas bildstödslicens.

Anna berättar att de nyligen fått ett annat roligt besked: projektmedel från HI genom projektet Hjälpmedel i fokus - för personer med psykisk funktionsnedsättning för att utveckla webbshopen så att det ska gå att beställa hjälpmedlen via nätet hädanefter.

Särskilt efterfrågat är magnettavlorna. De pekar på en av varianterna som hänger längs med ena väggen i konferensrummet där vi sitter. Det är ett lättöverskådligt veckoschema där dagarna är markerade med olika färger. På schemat finns även ett antal magneter med tecknade symboler för olika aktiviteter, att placera där man önskar. Exempelvis en tallrik för att äta, och en telefon som påminner om att man ska ringa.

– Symbolbilderna är hämtade från det internationella och visuella bildspråket Pictogram som är utvecklat för personer med kognitiva svårigheter, säger Anna som arbetat på OrdBild sedan 2002 och har lång erfarenhet av just kognitiva hjälpmedel.

Åmynningen håller även i egna utbildningar av personalen för arbetstagare.

– Vi är lite unika på det sättet, säger Josefin och fortsätter:

– Bland annat erbjuds arbetstagarna en utbildning i hur man tar emot vid studiebesök eftersom vi har många sådana och utbildningen GÖRAT som står för Glädje, Öppenhet, Ansvar, Respekt och Tillit som är värdegrunden för all daglig verksamhet. Då går man igenom vad orden står för och hur de implementeras på arbetsplatser.

– De som arbetar på café får gå en utbildning i livsmedelshygien, och arbetstagarna på tidningen Snabelposten får gå en kurs i svenska som Särvux har anpassat efter våra behov.

De anställda erbjuds å sin sida kurser i kommunikation och påverkan, om livsmedelshygien, hjärt- och lungräddning och om coachande förhållningssätt, för att nämna några, berättar hon.

Medarbetarna på OrdBild är även ute och föreläser med jämna mellanrum och håller i en extern utbildning om kognitionsstöd, ”När en bild säger mer än ord”, som riktar sig mot personal, anhöriga och andra grupper som kommer i kontakt med personer med kognitiva funktionshinder.

Utbildningens innehåll anpassas efter kundens önskemål och behov.

–  Hittills har intresset varit ganska stort, säger Josefin och tillägger:

– Jag, Natalia och två av arbetstagarna från OrdBild har bland annat varit i Nyköping och gett hela vård- och omsorgspersonalen utbildningen ”När en bild säger mer än ord”. Det är vi lite stolta över. Det får du gärna skriva! säger hon och skrattar.

Fotnot: Utnämningen ”Årets goda arbetsplats” är ett led i strävan att stärka bilden av Uppsala kommun som en attraktiv arbetsgivare. Årets utmärkelse var den allra första som delades ut.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.