Hoppa till innehåll

1,3 miljoner till arbetsterapeut i Umeå

Text: Karin Larsson 
Foto: Edith Önell

Marine Sturessons har fått 1,3 miljoner kronor till ett projekt om sjukskrivningsprocessen. Pengarna ska gå till att utveckla en ny metod för arbetsterapeuter att bedöma personers arbetsförmåga i ett tidigt skede.

AFA försäkring, som försäkrar anställda inom den privata sektorn och kommuner och landsting, har delat ut pengarna.

Grattis till forskningsbidraget!

– Tack! Jag är jätteglad att jag får fortsätta med den här forskningen. Det är en fantastisk möjlighet och jag hoppas att det kan komma andra till del i framtiden.

Vad handlar forskningsprojektet om?

– Idén med projektet är att prova en ny metod, eller snarare ett nyttarbetssätt för att bedöma arbetsförmågan. Man måste få en struktur på arbetsgången så att arbetsterapeuten kommer in i ett tidigt skede.

– Jag gjorde en ansökan för att utveckla den tidiga bedömningen genom att arbetsterapeuternas kompetens nyttjas. Dels för att skapa bättre underlag för de sjukskrivna, men också för att snabbare identifiera vilken typ av rehabilitering som ska sättas in och tillvarata resurserna som finns så att rehabpotentialen inte går förlorad.

– Frågan är vad som är rimligt att bedöma när det gäller en sjukskrivning.Vissa bedömningar av individens förmåga att arbeta görs på tio minuter och andra på tre månader, beroende på sammanhang. Vi behöver hitta en rimlig nivå att använda inom primärvården.

Varför har du valt att studera tidig bedömning i sjukförsäkringsprocessen?

– Jag utgår från en första studie som gjordes under 2008. Jag intervjuade arbetsterapeuter och läkare hur de såg på arbetsförmåga och tidig bedömning av arbetsförmåga.

– Det framkom att läkarna tyckte det var jättesvårt. De använde uttryck som "omöjligt" och hade svårt veta vad individens arbetsuppgifter innebar. Sen har jag funderat hur vi skulle kunna förbättra det och om arbetsterapeuternas kompetens kan vara till hjälp i den tidiga bedömningen.

Det pratas mycket i media om effekterna av de nya sjukskrivningsreglerna och det är valår. Känner du av det?

– Jag har uppfattat debatten som lite sned. Ibland har det varit individens fel, sen har det varit försäkringskassans eller regeringens och Cristina Husmark Pehrssons fel. Varför är det ingen som säger att det också är hälso- och sjukvårdens ansvar och att vi kanske har gjort fel?

– Vi kanske har ordinerat något som inte har bärighet för den här individen. Vi vet att bara sjukskrivning och kraftfullt avvaktande inte leder till återgång i arbete. Rehabiliteringsbehoven måste identifieras så att rehabiliteringen kan komma igång i rätt skede!

Vem vinner på det här?

– Patienten. Det är inte för att jag ska tillfredställa Försäkringskassan. Undersökningar har visat att om vi har skrivit dåliga intyg från början så att Försäkringskassan inte förstår och kan fatta beslut, så åker intyget fram och tillbaka. Man har räknat ut att det här förlänger sjukskrivningstiden på grund av ökad administration. Man antar också att det kan göra så att patienterna oroar sig mer för framtiden.

Namn: Marine Sturesson
Ålder: 50 år..
Aktuell med: Har fått 1,3 miljoner kronor från AFA försäkring för att utveckla en metod som arbetsterapeuter ska kunna använda för att bedöma personers arbetsförmåga i ett tidigt skede.
Bor: I byn Pengfors, drygt tre mil från Umeå.
Familj: Gift och har två barn, 18 och 15 år.
Arbete: Leg. arbetsterapeut med Master of science i arbetsterapi. Arbetar som forskningsassistent i Sjukskrivningsprocessen och deltar i utvecklandet av Rehabiliteringsgarantin i Västerbottens läns landsting.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.